همکاری العلا و ایکوموس برای حفظ میراث فرهنگی

همکاری العلا و ایکوموس برای حفظ میراث فرهنگی

توافقنامه برای حمایت از تحقیقات صیانت از آثار تاریخی
دوشنبه, 10 اکتبر, 2022 - 10:00
این توافقنامه به منظور افزایش تلاش برای صیانت از آثار فرهنگی و تاریخی امضا شد (الشرق الاوسط)

کمیسیون سلطنتی استان العلا و کمیته ملی ایکوموس (شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی) یک یادداشت تفاهم همکاری برای افزایش و بهینه سازی صیانت از اماکن و جاذبه های فرهنگی العلا امضا کردند. در این توافقنامه به آگاهی بخشی و ظرفیت سازی و تقویت و افزایش پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه صیانت از جاذبه های تاریخی با توسعه و ایجاد اقدامات بهینه و تبادل دانش و آگاهی اشاره شده است.

این توافقنامه به امضای شاهدخت دکتر نوف بنت محمد بن فهد بن عبد العزیز رئیس هیات مدیره کمیته کمیته ملی ایکوموس سعودی و مهندس عمرو بن صالح المدنی مدیر اجرایی کمیسیون سلطنتی استان العلا رسید.

کمیسیون سلطنتی استان العلا گفت این توافقنامه در راستای تلاش ها و اقدامات این نهاد برای افزایش شراکت با نهادهای مختلف و دست یابی به هدف اصلی این کمیسیون اجرا شده است. کمیسیون سلطنتی استان العلا در نظر دارد العلا را به قطب دانش و صیانت از میراث ملی با همکاری دست اندرکاران و صاحبنظران این حوزه و باستان شناسان سعودی و غیر سعودی تبدیل کند.

کمیته ملی ایکوموس سعودی در راستای هماهنگی و همکاری با تمامی نهادهای حوزه صیانت از میراث ملی و تاریخی در سعودی و افزایش اقدامات و برنامه های صیانت از میراث تاریخی با توجه به استانداردهای بین المللی و توصیه های ایکوموس می کوشد.

شاهدخت دکتر نوف گفت «این توافقنامه بستر ساز یک شراکت راهبردی در زمینه های صیانت از میراث ملموس و ناملموس و حمایت از اجرای پروژه های تحقیقات و کاوش میدانی و انتشار نتایج آن توسط صاحبنظران است و در توسعه ظرفیت های بومی برای اداره جاذبه های تاریخی و باستانی العلا سهیم خواهد بود».

از سوی دیگر مهندس عمرو المدنی رئیس اجرایی کمیسیون سلطنتی استان العلا معتقد است «این توافقنامه در راستای اجرای برنامه های سند چشم انداز العلا و سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی است و مباحثی مثل توسعه پایدار استان و صیانت از میراث فرهنگی العلا که موزه بزرگ زنده جهان خواهد بود را در برمی گیرد».

این توافقنامه ۶ بخش اصلی دارد که در یکی از آنها به احداث یک استدیو و سکوی نمایش عظیم آثار و گنجینه های «موسسه الممالک» و «ایکوموس» و نیز برگزاری نشست و کنفرانس های داخلی و منطقه و بین المللی در العلا و ترجمه آثار علمی در حوزه صیانت از آثار به عربی و مهارت آموزی دانش آموختگان رشته های میراث فرهنگی اشاره شده است.

همکاری و شراکت موثر در برنامه های حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی و طبیعی و به ویژه منطقه باستانی الحجر و مناطق باستانی که بعدا کشف خواهند شد محور اصلی این توافقنامه است. مقر ایکوموس در محله قدیمی العلا افتتاح خواهد شد.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای