۱۵ درصد اقتصاد سعودی در سایه است

لزوم اتوماسیون یکپارچه بخش های زکات و گمرگ و مالیات و خدمات هوشمند


 
ریاض میزبان اولین کنفرانس حوزه زکات و مالیات و گمرک در سعودی (الشرق الاوسط)
  ریاض میزبان اولین کنفرانس حوزه زکات و مالیات و گمرک در سعودی (الشرق الاوسط)
TT

۱۵ درصد اقتصاد سعودی در سایه است


 
ریاض میزبان اولین کنفرانس حوزه زکات و مالیات و گمرک در سعودی (الشرق الاوسط)
  ریاض میزبان اولین کنفرانس حوزه زکات و مالیات و گمرک در سعودی (الشرق الاوسط)

شماری از وزیران سعودی در کنفرانس حوزه زکات و مالیات و گمرک در کشور گفتند موانع روند توسعه اقتصادی در جهان نیازمند افزایش تلاش دولت سعودی و افزایش همکاری بین نهادهای سعودی و موسسات بین المللی و منطقه برای مقابله با چالش های اقتصادی و اجتماعی و امنیتی است. اتوماسیون یکپارچه و سراسری در بخش های خدمات زکات و گمرک و مالیات در سعودی ضروری به نظر می رسد و موجب افزایش رقابت عادلانه و حمایت از مصرف کنندگان می شود.

-شرایط بین المللی
محمد الجدعان وزیر دارایی و رئیس هیات مدیره کمیسیون زکات و مالیات و گمرک چهارشنبه (۸ فوریه) در میزگرد «بررسی اقتصاد سایه و از بین بردن اقتصاد سایه با راهکارهای دیجیتال» که در آغاز به کار کنفرانس دو روزه «زکات و مالیات و گمرک» در ریاض برگزار شد گفت «اقتصاد سایه صرفا محدود به یک کشور نیست. طبق گزارش های صندوق بین المللی پول اقتصاد سایه در ۱۵۴ کشور دنیا حدود ۱۰ تا ۶۰ درصد و نرخ متوسط اقتصاد سایه ۳۲ درصد است».
او افزود «اندازه اقتصاد سایه با توجه به استانداردهای متعارف خیلی بزرگ است و بنابراین مقابله با آن به عنوان یک اصل از اهمیت بسیار برخوردار بوده و دولت ها باید برای از بین بردن اقتصاد سایه محتاطانه اقدام کنند و راهکارها در برخی کشورها نتیجه بخش هستند و در کشورهای دیگر ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد».

-پرداخت الکترونیک
الجدعان اضافه کرد «۳۰۰ هزار دستگاه خودپرداز در سعودی در پنج سال گذشته داشتیم اما این رقم در حال حاضر به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودپرداز رسیده است. کمتر از ۴۰ درصد پرداخت ها قبلا الکترونیکی انجام می شد اما حالا بیش از ۶۲ درصد پرداخت ها الکترونیکی انجام می شوند. پرداخت های الکترونیکی در بخش کسب و کارها رشد ۸۰ تا ۸۲ درصدی داشتند. افزایش پرداخت الکترونیک باعث تسهیل روند ثبت نام و پرداخت به موقع توسط شرکت ها و افراد شده و دولت هم به طور مرتب نقاط ضعف موجود را ارزیابی و در راستای رفع موانع می کوشد.

-پرداخت به موقع مالیات
الجدعان در کنفرانس زکات و مالیات و گمرک که چهارشنبه در ریاض با حضور چهره ها و متخصصان بین المللی برگزار شد ابراز امیدواری کرد که فناوری های نوین باعث تقویت حس وقت شناسی و پرداخت به موقع مالیات و زکات و عوارض گمرکی و رشد کسب و کارها و افزایش شفافیت شود و افزود تحول اقتصادی و اجتماعی جاری در سعودی با توجه به برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ موجب ایجاد هماهنگی و همکاری حداکثری بین بخش خصوصی و بخش دولتی شده و هدف ما ایجاد اقتصاد متنوع و باز به روی جهان است.
الجدعان اضافه کرد «بهبود کسب مالیات و اتوماسیون امور مالیاتی در کوچک شدن اندازه اقتصاد سایه سهیم است چون اقتصاد سایه به افراد و تاسیسات امکان می دهد تا بدون نظارت و بازخواست درآمد کسب کنند و این درآمدها به تولید ناخالص داخلی اضافه نمی شود. زیر ساختارهای دیجتال در چند سال گذشته مورد توجه دولت سعودی است و رشد این زیر ساختارها موجب بهبود پرداخت های الکترونیکی شده. پرداخت های الکترونیکی نسبت به ۶ سال گذشته رشد یکهزار و ۷۰۰ درصدی داشته اند. رشد زیرساختارهای دیجیتال در بررسی و ایجاد راهکار برای فرار از مالیات و اقتصاد زیر زمینی و نقاط ضعف اداره مالیات و افزایش بازدهی این اداره سهیم است».

-اقتصاد سایه
از سوی دیگر، فیصل الابراهیم وزیر اقتصاد و برنامه سعودی گفت «اقتصاد سایه در سعودی ۱۵ درصد است و ما با راهکارها و ابتکارها و ایجاد ضوابط متنوع در دوره اخیر موفق به کاهش اندازه اقتصاد سایه در کشور شدیم. ضابطه مندی قراردادهای کاری نیروهای خارجی و رفع برخی چالش های اقتصادی همچون کاهش دستمزد و کاهش رقابت پذیری در بخش خصوصی و حمایت اجتماعی از جمله اقدامات انجام شده هستند که تاثیر سازنده در کوچک شدن اقتصاد سایه در سعودی داشتند.

-توان رقابت پذیری
الابراهیم یادآور شد «نهادمندی و ظرفیت سازی نهادی گام اصلی برای کوچک کردن اندازه اقتصاد سایه است که البته به این باید عوامل دیگری همچون استفاده بهینه از سامانه های دیجیتال غیر متعارف و هوش مصنوعی و داده های آماری کلان را افزود. همه اینها راهکار هستند».
او درباره نقش نهادهای بین المللی برای کاهش اقتصاد سایه معتقد است «گام اول در همکاری بین الملل همکاری و هماهنگی بین کشورهای همسایه از طریق گذرگاه های زمینی برای رفع موانع و شفاف سازی است و دولت ها باید چالش ها و مشکلات منجر به فربه شدن اقتصاد سایه در کشورهایشان را بررسی کنند. سعودی نقش پررنگ در نهادهای بین المللی دارد و الهام بخش بسیاری از کشورهای نوظهور برای مقابله با اقتصاد در سایه شده است».

-بهبودی وضع صنعت هوانوردی
صالح الجاسر وزیر حمل و نقل خدمات لجستیکی گفت «همکاری بین نهادهای دولتی باعث صعود رتبه سعودی در شاخص های حمل و نقل لجستیکی شده است. سطح خدمات پس از اصلاح قوانین و آیین نامه ها و ساختارها و ایجاد تسهیلات و زیرساختارهای مناسب در سعودی جهش داشته است».
الجاسر افزود «سعودی در حال حاضر ۲۹ فرودگاه دارد و با توجه به استراتژی حمل و نقل لجستیکی در نظر داریم به مقصد جهانی حمل و نقل تبدیل شویم و برنامه هایی برای اتصال بین شرق و غرب داریم».

او خاطر نشان کرد «صنعت هوانوردی در دوره شیوع کوئید ۱۹ زمین گیر شد اما روند بهبودی صنعت هوانوردی سعودی پرشتاب تر از میانگین جهانی است. سفرهای داخلی تقریبا به روال عادی قبل از شیوع همه گیری بازگشتند و صنعت هوانوردی بین المللی به بهبودی ۸۰ درصدی رسیده است. دولت سعودی نگذاشت که این همه گیری روی برنامه ها و اقدامات عملی و راهبردی ما برای تبدیل کردن سعودی به مرکز اصلی صنعت هوانوردی جهان تاثیر بگذارد و برای مثال پروژه ساخت فرودگاه ملک سلمان طبق برنامه پیش می رود. پروژه اتوبوس های حمل و نقل عمومی در ماه مارس در ریاض و اولین خط مترو در ریاض هم تا چند ماه دیگر عملیاتی می شود و این طرح ها در بهبود مدیریت ترافیک شهری موثر خواهند بود. پروژه احداث مترو در ریاض اولین پروژه تک مرحله ای متروسازی در دنیا است».

-سیستم دیجیتال
وزیران و مقامات و کارشناسان سعودی و خارجی که در کنفرانس زکات و مالیات و گمرک در ریاض حضور دارند درباره الگوهای کشورهای مختلف در حوزه های زکات و مالیات و گمرگ و نیز آینده دیجیتالی شدن این بخش ها و سهولت تجارت و حفاظت از امنیت ملی گفتگو و تبادل نظر می کنند.

مهندس سهیل ابانمی رئیس کمیسیون زکات و مالیات و گمرک سعودی گفت این کنفرانس بیانگر اهداف این کمیسیون است که در نظر دارد به الگوی اول دنیا در حمایت از شهروندان و مدیریت امور زکات و گمرک و مالیات و ایجاد سیستم انعطاف پذیر و موثر تجارت تبدیل شود.

ابانمی افزود تلاش هایی برای اتوماتوسیون یکپارچه در چند سال اخیر انجام شده و مرحله دوم «سامانه الکترونیک فیش حقوقی» با حضور ۴۰۰ شرکت و تاسیسات به بهره برداری رسید و بیش از ۴۰ میلیون فیش حقوقی تحت پوشش این سامانه هستند. مدت بازرسی کالای گمرکی از ۱۲ روز در ۲۰۱۷ به دو ساعت در ۲۰۲۳ رسیده است. این اقدامات بخشی از تحول اقتصادی جاری در سعودی است و همه بخش ها و تاسیسات با همگامی در راستای افزایش کیفیت خدمات و راندمان و هماهنگی برای تسهیل داد و ستد خارجی و داخلی تلاش می کنند.

-بودجه ۳.۴ میلیارد دلاری در حوزه پژوهش و توسعه
کمیسیون آمار سعودی چهارشنبه (۸ فوریه) اعلام کرد که بودجه اختصاصی به حوزه پژوهش و توسعه بالغ بر ۱۴.۵ میلیارد ریال است و ۳۰.۲ هزار نفر در این حوزه شاغل هستند و تعداد پژوهشگران و محققان در سال ۲۰۲۱ به ۲۴.۸ هزار نفر رسید. 
گزارش کمیسیون آمار سعودی نشان می دهد که ۵۰ درصد هزینه بخش دولتی به حوزه پژوهش و توسعه اختصاص یافته. بخش خصوصی ۳۵ درصد بودجه برای پژوهش و تحقیقات توسعه درنظر گرفته است. هزینه تحقیقات و پژوهش در نظام آموزشی ۱۵ درصد کل بودجه سیستم آموزشی اعلام شد. 
طبق گزارش یاد شده شاغلان در بخش آموزش پیشرفت قابل ملاحظه ای در حوزه تحقیقات و پژوهش و توسعه داشتند و ۸۳ درصد شاغلان در نظام آموزشی معادل ۲۵.۱ هزار نفر در بخش تحقیقات و توسعه شرکت کرده اند.
۱۰ درصد از شاغلان در بخش های دولتی یعنی معادل ۲ هزار و ۹۶۷ نفر در حوزه توسعه و تحقیقات شرکت کردند. ۷ درصد از شاغلان در بخش خصوصی یعنی معادل ۲ هزار و ۷۵ نفر در سال ۲۰۲۱ در فعالیت های توسعه و تحقیقات حضور داشته اند.توافق سعودی و هلند برای افزایش همکاری در حوزه انرژی

امضای یادداشت تفاهم همکاری در حاشیه نشست جهانی هیدروژن در روتردام (وزارت انرژی سعودی)
امضای یادداشت تفاهم همکاری در حاشیه نشست جهانی هیدروژن در روتردام (وزارت انرژی سعودی)
TT

توافق سعودی و هلند برای افزایش همکاری در حوزه انرژی

امضای یادداشت تفاهم همکاری در حاشیه نشست جهانی هیدروژن در روتردام (وزارت انرژی سعودی)
امضای یادداشت تفاهم همکاری در حاشیه نشست جهانی هیدروژن در روتردام (وزارت انرژی سعودی)

شاهزاده عبد العزیز بن سلمان وزیر انرژی سعودی و میکی آدریانسنس وزیر امور اقتصادی و سیاست های آب و هوایی هلند روز پنجشنبه (۱۱ مه) یادداشت تفاهم همکاری در زمینه انرژی امضا کردند.
این یادداشت تفاهم در جریان سفر شاهزاده عبد العزیز بن سلمان به هلند برای مشارکت در نشست جهانی هیدروژن ۲۰۲۳ در شهر روتردام امضا شد.
تنظیم چارچوب همکاری و افزایش همکاری دو جانبه در بخش های مختلف انرژی از جمله انرژی تجدید پذیر و بهره وری انرژی و برق و مسائل مرتبط با امنیت و تحولات انرژی از جمله هیدروژن پاک و ایجاد سهولت برای تشکیل و فعال سازی زنجیره های تامین بین المللی بین دو کشور و نیز همکاری در بخش فناوری ها و راهکارها در زمینه کاهش تبعات تغییر اقلیم همچون اقتصاد بدون کربن و فناوری های اقتصاد سبز از جمله اهداف امضای یادداشت تفاهم بین دو کشور است.

بخشی از مراسم امضای یادداشت تفاهم در شهر روتردام هلند (وزارت خارجه سعودی)

وزیر انرژی سعودی در جلسه ای با عنوان «اهداف جهانی سعودی در زمینه هیدروژن پاک» شرکت و اهداف و رویکردهای سعودی در این حوزه در سطح بین المللی و نیز پروژه های نوین در حال اجرا در سعودی را معرفی و کرد.


رشد اقتصادی ۳.۹ درصدی در سه ماه نخست به کمک بخش غیر نفتی در سعودی

فعالیت های غیر نفتی دلیل اصلی رشد اقتصادی سعودی در سه ماه اول (الشرق الاوسط)
فعالیت های غیر نفتی دلیل اصلی رشد اقتصادی سعودی در سه ماه اول (الشرق الاوسط)
TT

رشد اقتصادی ۳.۹ درصدی در سه ماه نخست به کمک بخش غیر نفتی در سعودی

فعالیت های غیر نفتی دلیل اصلی رشد اقتصادی سعودی در سه ماه اول (الشرق الاوسط)
فعالیت های غیر نفتی دلیل اصلی رشد اقتصادی سعودی در سه ماه اول (الشرق الاوسط)

سازمان آمار سعودی گفت که تولید ناخالص داخلی سالانه سعودی در سه ماه نخست سال ۲۰۲۳ رشد ۳.۹ درصدی داشته است.

در بیانیه ای که در وبسایت این سازمان منتشر شد آمده است «فعالیت های غیر نفتی عامل اصلی رشد اقتصادی سعودی در سه ماه نخست سال ۲۰۲۳ است».

این نهاد افزود «فعالیت های غیر نفتی سالانه افزایش ۵.۸ درصدی و فعالیت های خدمات دولتی رشد ۴.۹ درصدی و فعالیت های نفتی رشد ۱.۳ درصدی داشته اند».

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی تعدیل شده در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ کاهش ۱.۳ درصدی داشته که دلیل آن کاهش ۴.۸ درصدی فعالیت های غیر نفتی است.

بخش غیر نفتی و بخش خدمات دولتی به ترتیب افزایش ۱.۵ درصدی و ۱.۱ درصدی داشته اند.

صندوق بین المللی پول گفت «اقتصاد سعودی در سال گذشته رشد ۸.۷ درصدی داشت اما پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی در سعودی در سال جاری به ۳.۱ درصد برسد».


مدل سعودی برای ارایه خدمات لجستیک جهانی


صنعت خدمات لجستیک سعودی دچار تحول چشمگیر شده است (الشرق الاوسط)
صنعت خدمات لجستیک سعودی دچار تحول چشمگیر شده است (الشرق الاوسط)
TT

مدل سعودی برای ارایه خدمات لجستیک جهانی


صنعت خدمات لجستیک سعودی دچار تحول چشمگیر شده است (الشرق الاوسط)
صنعت خدمات لجستیک سعودی دچار تحول چشمگیر شده است (الشرق الاوسط)

سعودی در سیستم حمل و نقل و خدمات لجستیک جهان جهش قابل ملاحظه رقم زد و بین ۱۶۰ کشور  ۱۷ پله در شاخص جهانی عملکرد لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ صعود کرد. کارشناسان در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفتند که تداوم اصلاحات و توسعه خدمات لجستیک در سعودی باعث می شود تا این کشور در این حوزه در ردیف ده کشور برتر جهان قرار بگیرد و این موقعیت به معنای جذب سرمایه و افزایش فضا و امکانات برای کسب و کارها و تجارت و افزایش نرخ تولید داخلی و بالا رفتن صادرات و واردات و داد و ستد بین المللی در سعودی است.
سعودی جهش های قابل ملاحظه و پیشرفت بزرگی در چندین شاخه فرعی عملکرد لجستیک داشته که در این میان می توان به کارآرایی و پیگیری و رهگیری و تحویل به موقع و گمرکات و زیرساخت ها و حمل و نقل دریایی اشاره کرد.
نشمی الحربی کارشناس لجستیک در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «سعودی با توجه به حمایت نامحدود دولت در حوزه لجستیک پیشرفت خواهد کرد و به ده کشور برتر از لحاظ خدمات لجستیک تبدیل می شود. سعودی در شاخه های اصلی شاخص جهانی عملکرد لجستیک یعنی گمرکات و تسهیل اقدامات و تنوع خدمات لجستیک و شیوه های حمل و نقل و زیرساختارهای تاسیسات مثل بنادر و فرودگاه ها و خطوط آهن و مسیرهای زمینی ارتقا کرده است».
الحربی در ادامه گفت «سعودی در زیرشاخه های متعدد دیگری همچون تعهد به دلیوری در بازه زمانی و زمان عملیاتی و گردش موجودی انبار و رهگیری محموله های وارداتی و صادراتی پیشرفت کرده است که این به نوبه خود باعث جذب سرمایه گذاری و ایجاد فضای باز برای کسب و کارهای تجاری می شود و افزایش نرخ تولید داخلی و افزایش صادرات و واردات و تجارت بین المللی را به همراه دارد».
این کارشناس لجستیک توضیح داد «شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز ولیعهد اخیرا از ۴ منطقه ویژه اقتصادی رونمایی کرد که هدف آن جذب سرمایه و شرکت های بزرگ خارجی و اشتغال زایی و فرصت آفرینی های کلان برای تجارت و بازار محلی است».
از سوی دیگر ناصر القرعاوی کارشناس اقتصادی به «الشرق الاوسط» گفت «دولت سعودی با توجه به یک برنامه ملی راهبردی توانست جهش چندین پله ای در شاخص لجستیکی دنیا داشته باشد. در این برنامه راهبردی سعودی به قطب اصلی لجستیک جهان تبدیل خواهد شد».
القرعاوی اضافه کرد «سعودی بالاترین امتیاز عملکرد لجستیک را در گزارش بانک جهانی داشته است. برنامه های دولت برای تبدیل شدن سعودی به قطب لجستیک جهان -عرضه و حمل و نقل و بقیه خدمات در سه قاره- ادامه دارد». 
ناصر القرعاوی خاطر نشان کرد «استراتژی ملی حمل و نقل و خدمات لجستیک در راستای افزایش سهم این حوزه در تولید ناخالص داخلی از ۶ درصد به ده درصد تا سال ۲۰۳۰ تنظیم شده است و تلاش برای تحقق اهداف اعلام شده ادامه دارد».
بنا به گزارش شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی سعودی در میان ۱۶۰ کشور دنیا در جایگاه ۳۸ قرار گرفت و جهش های قابل ملاحظه و پیشرفت بزرگی در چندین شاخه فرعی عملکرد لجستیک داشته که در این میان می توان به کارآرایی و پیگیری و تحویل به موقع و گمرکات و زیرساخت ها و حمل و نقل دریایی اشاره کرد.
مهندس صالح بن ناصر الجاسر وزیر حمل و نقل و خدمات لجستیکی پس از انتشار این گزارش گفت «بخش حمل و نقل و خدمات لجستیکی سعودی با توجه به حمایت و توانمند سازی از سوی سران کشور پیشرفت داشته است. استراتژی ملی حمل و نقل و خدمات لجستیک که توسط شاهزاده محمد بن سلمان رونمایی شد اهداف بلندپروازانه دنبال می کند و اصلاحات ساختاری گسترده و ابتکارهای راهبردی نوین در برمی گیرد که باعث جهش بزرگ و پیشرفت کارآمدی عملیات در بخش های حمل و نقل و خدمات لجستیکی در شاخص های بین المللی شده و موقعیت سعودی را به عنوان کانون لجستیک دنیا ارتقا داده است».
الجاسر خاطر نشان کرد «پیشرفت قابل ملاحظه کنونی بیانگر افزایش بهره وری لجستیک در سعودی و نیز گواه این است که سیستم حمل و نقل و خدمات لجستیک با تلاش پیگیر و بی وقفه در راستای عمل به توصیه های سران کشور برای تبدیل کردن سعودی به کانون لجستیک جهان فعالیت می کند».
او اضافه کرد «این پیشرفت و صعود چندین پله ای در حوزه حمل و نقل لجستیک پس از آن صورت گرفت که بانک جهانی نیز به تازگی اعلام کرد سعودی در حوزه بنادر جزو برترین های دنیا است و بنادر سعودی از نظر عملیاتی و کارآمدی در جایگاه هشتم دنیا قرار گرفتند. این رتبه بندی ها جایگاه سعودی در حوزه دریایی بین المللی را ارتقا می دهد».
سعودی به تازگی در شاخص تعیین کننده میزان اتصال بنادر به سایر بنادر جهان در شبکه خطوط کشتیرانی (آنکتاد) ۷۱.۳۳ واحد تا سال ۲۰۲۲ کسب کرده است.
وزارت حمل و نقل و خدمات لجستیکی سعودی اخیرا مجوزهای لجستیک یکپارچه را برای توسعه کسب و کارها و تسهیل اقدامات مجوز دهی و سرعت بخشی به اقدامات در حوزه خدمات لجستیکی راه اندازی کرد. توسعه و افزایش صنعت خدمات لجستیکی و افزایش بازدهی و راندمان و اجرای الگوهای بهینه جهانی در این بخش برای تقویت جایگاه سعودی به عنوان کانون لجستیک جهان از جمله اهداف این برنامه راهبردی هستند. راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی و یکپارچه در فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض و راه اندازی ۱۹ منطقه لجستیک در مناطق مختلف سعودی یکی از برنامه های مد نظر است.


فعال سازی معادن فسفات در تونس به جای پذیرش باید و نبایدهای آی ام اف


 
شتر سواری دو گردشگر در بدو ورد به بندر لاگولت (حلق الوادی) تونس (فرانس پرس)
  شتر سواری دو گردشگر در بدو ورد به بندر لاگولت (حلق الوادی) تونس (فرانس پرس)
TT

فعال سازی معادن فسفات در تونس به جای پذیرش باید و نبایدهای آی ام اف


 
شتر سواری دو گردشگر در بدو ورد به بندر لاگولت (حلق الوادی) تونس (فرانس پرس)
  شتر سواری دو گردشگر در بدو ورد به بندر لاگولت (حلق الوادی) تونس (فرانس پرس)

قیس سعید رئیس جمهور تونس بر لزوم فعال سازی حوزه تولید فسفات در کشور تاکید کرد و گفت این گام می تواند منجر به توانمند سازی اقتصاد کشور و بهبود شرایط اقتصادی بدون درخواست وام از موسسات مالی بین المللی شود.
سعید در جلسه چهارشنبه (۲۶ آوریل) شورای امنیت ملی افزود «فعال سازی بخش فسفات و معادن فسفات واقع در استان قفصه می تواند بخش بزرگی از بودجه دولت را تامین کند تا بدین ترتیب از خارج وام نگیریم و دولت در مسیر بهبودی اقتصادی قرار بگیرد».
ویدیوی اظهارات رئیس جمهور تونس توسط دفتر ریاست جمهوری منتشر شد.
رئیس جمهور تونس اضافه کرد «کند شدن چرخه تولید در این بخش حیاتی غیر قابل قبول است به خصوص اینکه فسفات تونس بهترین نوع فسفات در دنیا است و باید هر چه سریع تر راهکاری برای این مساله پیدا کرد».
میزان تولید شرکت «فسفات قفصه»‌ که در زمینه استخراج و فرآوری و صادرات فسفات فعالیت می کند به مرحله قبل از ۲۰۱۱ نرسید. این شرکت در سال ۲۰۱۰ حدود ۸.۲ میلیون تن فسفات تولید کرد اما ظرفیت تولید از آن زمان تا ۲۰۲۲ چیزی حول و حوش ۴ میلیون تن بوده است.
عملیات استخراج فسفات در منطقه معادن فسفات تونس به دلیل اعتراضات و تجمعات اعتراضی صنفی متوقف شده است که ضرر مالی زیادی به دولت زد و دولت در یک اقدام بی سابقه در سال ۲۰۲۰ فسفات از الجزایر وارد کرد. فسفات یکی از ترکیبات اصلی کود کشاورزی است.
قیس سعید با ارزیابی اینکه تولید به دلیل فساد کاهش پیدا کرده افزود «واگن های فراوان برای انتقال فسفات به بنادر صادراتی وارد کردیم اما گفتند که این واگن ها برای خطوط آهن مناسب نیستند».
رئیس جمهور تونس خاطر نشان کرد «باید جلوی بدتر شدن وضع را گرفت».
او خواستار تولید حدود ده میلیون تن فسفات در سال شد.
بحران سیاسی در تونس با تصمیمات سعید مبنی بر انحصار قدرت در سال ۲۰۲۱ شدت پیدا کرد. وضع اقتصادی و پولی تونس نیز ناخوشایند و هزینه معیشت بالا رفته است.
تونس برای دریافت وام دو میلیارد دلاری در حال گفتگوی بی نتیجه با صندوق بین المللی پول (آی ام اف) هستند. صندوق بین المللی پول اواخر سال ۲۰۲۲ گفت توافق اولیه با دادن وام انجام شده اما به شرطی که دولت دست به اصلاحات اقتصادی گسترده از جمله بازبینی سیاست یارانه ای و اصلاح نهادهای دولتی بزند. قیس سعید می گوید زیر بار «باید و نبایدهای صندوق» نمی رود و اتکا به نفس گزینه تونس است.


جهش ۱۷ پله ای سعودی در شاخص جهانی عملکرد لجستیک


 
تلاش دولت سعودی برای پیشرفت و اجرای برنامه های تبدیل شدن کشور به کانون لجستیک جهان ادامه دارد (الشرق الاوسط)
  تلاش دولت سعودی برای پیشرفت و اجرای برنامه های تبدیل شدن کشور به کانون لجستیک جهان ادامه دارد (الشرق الاوسط)
TT

جهش ۱۷ پله ای سعودی در شاخص جهانی عملکرد لجستیک


 
تلاش دولت سعودی برای پیشرفت و اجرای برنامه های تبدیل شدن کشور به کانون لجستیک جهان ادامه دارد (الشرق الاوسط)
  تلاش دولت سعودی برای پیشرفت و اجرای برنامه های تبدیل شدن کشور به کانون لجستیک جهان ادامه دارد (الشرق الاوسط)

سعودی در سیستم حمل و نقل و خدمات لجستیک جهان جهش قابل ملاحظه رقم زد و ۱۷ پله در شاخص جهانی عملکرد لجستیک صعود کرد. 
بنا به گزارش شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی سعودی در میان ۱۶۰ کشور دنیا در جایگاه ۳۸ قرار گرفت. سعودی جهش های قابل ملاحظه و پیشرفت بزرگی در چندین شاخه فرعی عملکرد لجستیک داشته که در این میان می توان به کارآرایی و پیگیری و رهگیری و تحویل ه موقع و گمرکات و زیر ساخت ها و حمل و نقل دریایی اشاره کرد.
مهندس صالح بن ناصر الجاسر وزیر حمل و نقل و خدمات لجستیکی گفت «بخش حمل و نقل و خدمات لجستیکی سعودی با توجه به حمایت و توانمند سازی از سوی سران کشور پیشرفت داشته است. استراتژی ملی حمل و نقل و خدمات لجستیک که توسط ولیعهد رونمایی شد اهداف بلندپروازانه دنبال می کند و اصلاحات ساختاری گسترده و ابتکارهای راهبردی نوین در برمی گیرد که باعث جهش بزرگ و پیشرفت کارآمدی عملیات در بخش های حمل و نقل و خدمات لجستیکی در شاخص های بین المللی شده و موقعیت سعودی را به عنوان کانون لجستیک دنیا ارتقا داده است.
الجاسر معتقد است پیشرفت قابل ملاحظه کنونی بیانگر افزایش بهره وری لجستیک در سعودی و نیز گواه این است که سیستم حمل و نقل و خدمات لجستیک با تلاش پیگیر و بی وقفه در راستای عمل به توصیه سران کشور برای تبدیل کردن سعودی به کانون لجستیک جهان فعالیت می کند. این پیشرفت و صعود چندین پله ای در حوزه حمل و نقل لجستیک پس از آن صورت گرفت که بانک جهانی نیز به تازگی اعلام کرد سعودی در حوزه بنادر جزو برترین های دنیا است و بنادر سعودی از نظر عملیاتی و کارآمدی در جایگاه هشتم دنیا قرار گرفتند. این رتبه بندی ها جایگاه سعودی در حوزه دریایی بین المللی را ارتقا می بخشد.
الجاسر با اشاره به حمایت نامحدود دولت از کسب و کارها و پروژه های اقتصادی اظهار کرد موفقیت سعودی در شاخص جهانی عملکرد لجستیک ثمره تلاش مشترک همه ارگان های ذیربط برای اجرای برنامه های استراتژی ملی حمل و نقل و خدمات لجستیک و افزایش توان رقابت سعودی بر مبنای سند چشم انداز ۲۰۳۰ است. ما در نهایت هدف تنوع اقتصادی و تحقق توسعه پایدار و افزایش سهم بخش خدمات لجستیک در تولید ناخالص داخلی را دنبال می کنیم.
گفتنی است سعودی به تازگی در شاخص تعیین کننده میزان اتصال بنادر به سایر بنادر جهان در شبکه خطوط کشتیرانی (آنکتاد) ۷۱.۳۳ واحد تا سال ۲۰۲۲ کسب کرده است.
وزارت حمل و نقل و خدمات لجستیکی سعودی برنامه های ابتکاری متعددی در حوزه لجستیک به منظور افزایش بازدهی و بهبود عملکرد و تجدید ساختار سازمانی و اجرای الگوهای بهینه جهانی در این حوزه حیاتی راه اندازی کرده است تا موقعیت سعودی به عنوان مرکز لجستیکی جهان ارتقا پیدا کند. در این راستا، احداث منطقه لجستیکی یکپارچه در فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض از جمله این اقدامات است. شرکت اپل اولین سرمایه گذار بین المللی در این منطقه خواهد بود. ۱۹ منطقه لجستیکی در سراسر سعودی راه اندازی شدند.
وزارت حمل و نقل و خدمات لجستیکی سعودی به تازگی مجوزهای لجستیک یکپارچه را برای توسعه کسب و کارها و تسهیل اقدامات مجوز دهی و سرعت بخشی به اقدامات در حوزه خدمات لجستیکی راه اندازی کرد. دولت سعودی برای اولین بار به یکهزار و ۵۰۰ شرکت لجستیک سعودی و منطقه ای و بین المللی مجوز اعطا و ابتکار ترخیص کالا ظرف دو ساعت را راه اندازی کرد. وزارت حمل و نقل و خدمات لجستیکی سعودی در نظر دارد که سعودی تا ۲۰۳۰ در شاخص جهانی عملکرد لجستیک در رده ده کشور برتر دنیا قرار بگیرد. توسعه و افزایش صنعت خدمات لجستیکی و تقویت استراتژی صادرات و گسترش دامنه فرصت های سرمایه گذاری و افزایش همکاری با بخش خصوصی از جمله اهداف دیگر وزارت حمل و نقل و خدمات لجستیکی سعودی هستند. بخش خدمات لجستیک از جمله اهرم های کلیدی تنوع اقتصادی و توسعه در سعودی به شمار می رود.
ولیعهد سعودی ماه جاری از راه اندازی مناطق اقتصادی ویژه به منظور افزایش فرصت های سرمایه گذاری آینده در سعودی خبر داد. این برنامه با اهداف اقتصادی و افزایش توسعه اقتصادی از طریق بالا بردن میزان و کیفیت سرمایه گذاری در سعودی برای دست یابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی و تقویت جایگاه کشور در حوزه کسب و کار دنیا همخوانی دارد.
مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری و رئیس هیئت مدیره کمیسیون شهرها و مناطق اقتصادی ویژه گفت «جذب سرمایه گذاری های خلاقانه و نوین به مناطق اقتصادی ویژه به نوبه خود باعث فرصت آفرینی های کلان برای شرکت های سعودی و بازرگانان و بخش های گوناگون جامعه می شود».
نبیل خوجه دبیر کل کمیسیون شهرها و مناطق اقتصادی ویژه یاد آور شد که این نهاد برای تثبیت جایگاه سعودی به عنوان کانون لجستیک جهان و جذب سرمایه گذاری های کلان می کوشد. این سرمایه گذاری ها در تنوع اقتصادی سهیم خواهند بود و ما روی بخش های نوین با قابلیت فرصت آفرینی و نوآوری در راستای افزایش توسعه اقتصادی در سعودی تمرکز داریم.
او خاطر نشان کرد «مناطق اقتصادی ویژه در رسیدن به اهداف استراتژی ملی صنایع سهیم خواهند بود چون باعث توانمند سازی صنایع ملی و افزایش و تنوع بخشی به صادرات غیر نفتی سعودی می شوند».
یکی از مناطق اقتصادی ویژه در شهر اقتصادی ملک عبد الله در شمال شهر ساحلی جده در کنار دریای سرخ و در مسیر یکی از گذرگاه های کلیدی تجاری دنیا واقع شده است. منطقه اقتصادی ویژه دوم در جازان واقع در جنوب غرب سعودی است که کنار معادن و منابع معدنی و نزدیک سومین بندر بزرگ سعودی قرار دارد.
منطقه اقتصادی ویژه راس الخیر نزدیک منطقه الشرقیه واقع شده است. الشرقیه مرکز ثقل صنایع سعودی و نزدیک مسیرهای پالایشگاه ها است و دریچه ای به روی بازارهای کلیدی منطقه و جهان به شمار می رود. خطوط آهن مستقیم به مناطق معادن در سعودی دسترسی به مواد اولیه را راحت تر کرده است.
منطقه اقتصادی ویژه چهارم ویژه خدمات رایانش ابری و خدمات انفورماتیکی است. دولت سعودی با راه اندازی این مناطق اقتصادی ویژه نشان می دهد که به روند نوآوری دیجیتالی و تقویت بخش فناوری پایبند است.


شاهزاده محمد بن سلمان؛ مرد ماموریت های سخت که پتانسیل های سعودی را فعال کرد

 
ابر پروژه ها الهام بخش و حامی اکتشاف و حضور نسل جوان خواهند بود (وبسایت نیوم)
  ابر پروژه ها الهام بخش و حامی اکتشاف و حضور نسل جوان خواهند بود (وبسایت نیوم)
TT

شاهزاده محمد بن سلمان؛ مرد ماموریت های سخت که پتانسیل های سعودی را فعال کرد

 
ابر پروژه ها الهام بخش و حامی اکتشاف و حضور نسل جوان خواهند بود (وبسایت نیوم)
  ابر پروژه ها الهام بخش و حامی اکتشاف و حضور نسل جوان خواهند بود (وبسایت نیوم)

کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول نیمه ماه ژانویه گفت اقتصاد سعودی در شرایط دشوار اقتصادی دنیا نقطه درخشان اقتصاد جهان و اقتصاد منطقه است.
جورجیوا در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس افزود «وقتی به سعودی سفر کردم از پیشرفتی که در سعودی با توجه به برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ حاصل شده حیرت کردم». 
این نقطه درخشان در سعودی در دل تونل تاریک اقتصاد جهان از سر اتفاق یا بخت بلند نیست بلکه ثمره شش سال کار و تلاش پیگیر است؛ يعنی از همان لحظه که ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین در فرمان پادشاهی شاهزاده محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد سعودی تعیین کرد اقتصاد سعودی در مسیر تحول پا گذاشت و در این شش سال با تلاش های دولت برای کاهش وابستگی به نفت و ایجاد تنوع اقتصادی دچار تحولات بزرگی شد.
سعودی در این دوره اصلاحات و ابتکارات متعددی را به خود دید که در اصل نتیجه اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ است. این سند که طراح و بنیانگذار و مجری آن شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و نخست وزیر است به منظور نوسازی و تحول اقتصاد کشور اجرا می شود.

ترک اعتیاد نفتی
شاهزاده محمد بن سلمان، مرد «ماموریت های سخت» برنامه ها و پروژه های تحول اقتصادی در سعودی را رهبری می کند و سعودی را به یک کارگاه برای فعالیت های پیگیر و بی وقفه در بخش های مختلف تبدیل کرده است و بخش های نوینی با ظرفیت درآمد زایی در کشور راه اندازی کرد.. در این دوران تحول اقتصادی، مقررات و قوانین به روز شدند تا اهداف کوتاه مدت و میان مدت زودتر محقق شوند. در همین دوران تحول اقتصادی تحت نظر ولیعهد سعودی است که زیرساختارهای مستحکم برای دوران نوین و همگام شدن با تحولات اقتصادی در دنیا ایجاد شدند که از آن جمله می توان به ایجاد زیرساخت های عظیم اقتصاد دیجیتال و تقویت شاخه های اقتصاد دیجیتال در حوزه های گوناگون اشاره کرد.
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی ۲۵ آوریل ۲۰۱۶ «سند چشم انداز ۲۰۳۰» را رونمایی کرد که بر اساس تنوع بخشی به اقتصاد سعودی و «ترک اعتیاد نفتی» و ایجاد بخش های نوین که قبلا وجود نداشتند تنظیم شده است. ولیعهد سعودی آن زمان گفت «ما در سعودی دچار نوعی اعتیاد نفتی شده ایم که روند توسعه را تا حدود زیادی تعطیل کرده است». از آن زمان بود که نقش بخش های غیر نفتی در درآمد زایی بروز پیدا کرد تا جایی که سهم این بخش در سال ۲۰۲۲ در بودجه کشور به حدود ۳۲ درصد رسید.
محمد الجدعان وزیر دارایی گفت بخش های غیر نفتی ۴۰ درصد هزینه های دولت را تا پایان سال گذشته تامین کردند. حوزه های غیر نفتی در دوران گذشته صرفا ده درصد هزینه های دولت را تامین می کردند.

سریع ترین اقتصاد جهان
اقتصاد سعودی بالاترین نرخ رشد اقتصادی در میان کشورهای گروه ۲۰ در ۲۰۲۲ را داشته است. مرکز آمار سعودی اعلام کرد اقتصاد سعودی در ۲۰۲۲ با رشد ۸.۷ درصدی بالاترین نرخ رشد در ۱۱ سال گذشته را ثبت کرد و تولید ناخالص داخلی حقیقی نفتی در ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ رشد ۱۵.۴ درصدی داشته است که عمدتا به دلیل افزایش ۵.۴ درصدی فعالیت غیر نفتی و نیز رشد ۲.۶ درصدی فعالیت های دولتی است.
دکتر جهاد ازعور مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول پیشتر گفت «سعودی اصلاحات کلیدی در چند سال گذشته اجرا کرد و منابع درآمد دولت را گسترش داد و سیستم های پولی مدرن و پیشرفته ایجاد کرد و در راستای بهینه سازی و کنترل هزینه ها کوشید و استراتژی میان مدتی برای ایجاد شفافیت به وجود آورد که نقش مهمی در مدیریت بهینه حوزه پولی دارد». 
دکتر ازعور در گفتگو با «الشرق الاوسط» افزود «اصلاحات بزرگ پولی توسط دولت فضای بیشتری برای اشتغال زایی و سرمایه گذاری ایجاد کرد و بدین ترتیب سعودی در سال ۲۰۲۲ بالاترین نرخ رشد در میان کشورهای گروه ۲۰ را کسب کرد. اقتصاد سعودی با توجه به این عوامل توانست به رغم بحران های اقتصادی بین المللی سرمایه آفرین باشد و در مسیر رشد حرکت کند».

بودجه تریلیونی
شورای وزیران بودجه سعودی در سال مالی ۲۰۲۳ را تصویب کرد که کل هزینه های دولت در سال ۲۰۲۳، ۱.۱۱۴ تریلیون ریال (۲۹۷ میلیارد دلار) و درآمدها ۱.۱۳۰ تریلیون ریال (۳۰۱ میلیارد دلار) پیش بینی شده است. سعودی بر این اساس حدود ۱۶ میلیارد ریال (۴.۲ میلیارد دلار) مازاد بودجه خواهد داشت که ۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است.
وزارت دارایی سعودی گفت بودجه سال ۲۰۲۳ بر مبنای حمایت از تداوم برنامه های ثبات مالی و روند اصلاحات اقتصادی و ساختاری در راستای تقویت جایگاه پولی سعودی و افزایش انعطاف پذیری اقتصادی و همگامی با تحولات پرشتاب جهان بسته شده است و با این بودجه دولت به اجرای برنامه ها و پروژه های توسعه محور جامع و افزایش اندازه کلی اقتصاد ادامه می دهد.

موتورهای محرکه رشد 
تنوع اقتصادی و توسعه بخش های غیر نفتی از جمله موتورهای محرکه رشد اقتصاد سعودی در پنج سال گذشته بوده است که در این راستا ابتکارهای متعددی برای حمایت و توانمند سازی شرکت های کوچک و متوسط و نیز سرمایه گذاری در بخش های متنوع همچون گردشگری و انرژی های تجدید پذیر و معادن و صنایع نظامی و سرگرمی و فرهنگ اجرا شدند. اقتصاد سعودی همچنین دچار تحولات بنیادین دیگری همچون واگذاری ۱۶ بخش از جمله نظام آموزش و سلامت و محیط زیست و آب و کشاورزی و انرژی و حوزه های پولی و رسانه و غیره به بخش خصوصی شد که فرصت های نوینی برای شرکت ها و کارآفرینان ایجاد کرد و سرمایه های خارجی را به سعودی کشاند.

صندوق سرمایه گذاری عمومی کلیددار تحول
صندوق سرمایه گذاری عمومی PIF کلیددار تحول و الگوی مدیریت اقتصاد در دوره گذار به سمت تنوع و سرمایه گذاری در حوزه های آینده در راستای تلاش برای برقراری توازن اقتصادی در سعودی است. PIF موفق شد حوزه های نوین و آینده داری با تمام تشکیلات و نیازمندی ها از شرکت ها و کارخانه ها تا بازاریابی و مصرف کننده ایجاد کند. این بخش ها به پشتیبانی صندوق سرمایه گذاری عمومی توانستند با ایجاد تقاضا برای محصولات و استخدام نیرو سعودی را به دنیای تولید کنندگان جهانی در عرصه انرژی های متعارف و تجدید پذیر و سرگرمی و ورزش و صنعت و فرهنگ و غیره ببرند.
یاسر الرمیان رئیس PIF درباره تجربه اصلاحات اقتصادی در سعودی گفت «ماجرا از تبیین و بررسی جامع اقتصاد سعودی و انجام پژوهش کامل مقایسه ای بین اقتصاد کشور و اقتصادهای دیگر دنیا و استفاده از الگوهای بهینه آغاز شد. دولت سعودی پس از آن برنامه عملیاتی داده محور و شاخص محور برای دست یابی به یک سری اهداف مشخص مدنظر تنظیم کرد».
الرمیان خاطر نشان کرد «منابع مالی و انسانی کارآمد برای دست یابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ داریم. برای مثال دارایی های تحت مدیریت PIF در ۲۰۱۵، ۱۵۰ میلیارد دلار بود و حالا این رقم به حدود ۶۵۰ میلیارد دلار رسیده و در نظر داریم تا پایان ۲۰۲۵ به یک تریلیون دلار برسد و این دارایی ها تا ۲۰۳۰ به دو سه تریلیون دلار افزایش پیدا کند. PIF امروز بزرگ ترین سرمایه گذار در حوزه انرژی های تجدید پذیر و هیدروژن سبز جهان است و هدف ملی برای کربن زدایی کامل تا ۲۰۵۰ را دنبال می کند».
الرمیان یادآور شد «صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود که سعودی با رشد ۷.۵ درصدی بالاترین نرخ رشد اقتصادی میان کشورهای درحال توسعه را داشته باشد اما واقعیت بهتر از پیش بینی ها از آب درآمد و نرخ بیکاری از ۱۳ درصد به ۹ درصد رسید. PIF پانصد هزار میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرد و در نظر دارد تا پایان ۲۰۲۵ دو میلیون و نیم شغل مستقیم و غیر مستقیم دیگر ایجاد کند».


احداث اولین اوشن پارک سعودی توسط شرکت چینی


 
سعودی در راستای همکاری ها و سرمایه گذاری های عظیم در حوزه شهرهای تفریحی مدرن و جدید حرکت می کند (الشرق الاوسط)
  سعودی در راستای همکاری ها و سرمایه گذاری های عظیم در حوزه شهرهای تفریحی مدرن و جدید حرکت می کند (الشرق الاوسط)
TT

احداث اولین اوشن پارک سعودی توسط شرکت چینی


 
سعودی در راستای همکاری ها و سرمایه گذاری های عظیم در حوزه شهرهای تفریحی مدرن و جدید حرکت می کند (الشرق الاوسط)
  سعودی در راستای همکاری ها و سرمایه گذاری های عظیم در حوزه شهرهای تفریحی مدرن و جدید حرکت می کند (الشرق الاوسط)

خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری سعودی گفت «امضای یادداشت تفاهم همکاری بین سعودی و شرکت هایچانگ اوشن پارک چین که تمایل دارد وارد بازار خارجی شود نشان می دهد که سعودی از جایگاه مهم در حوزه سرمایه گذاری دنیا برخوردار است و بازار سعودی برای سرمایه گذاران جذابیت دارد. سعودی و چین روابط مستحکم دارند و این رابطه پس از سفر رئیس چین به سعودی در ماه دسامبر گرم تر شده است».
الفالح در گفتگو با «الشرق الاوسط» افزود «هایچانگ اوشن پارک چین بزرگ ترین شرکت تفریحات آبی در آسیا است و بیش از ده سایت تفریحی غول پیکر مثل «دیزنی» با ۲۰ میلیون بازدید کننده در روز دارد».
او در ادامه یادآور شد «سعودی اولین پروژه برون مرزی این شرکت چینی است».
الفالح خاطر نشان کرد «در ابتدا یک پروژه داریم اما این شرکت در نظر دارد سایت های دیگری هم در سعودی راه اندازی کند». 
او اظهار کرد «اولین پروژه هایچانگ اوشن پارک در سعودی به شکل تم پارک خواهد بود. این تم پارک آبی همه جاذبه های دریایی و آبزیان را در خود جای می دهد و کارکرد یک پروژه فرهنگی آموزشی برای جوانان و کودکان درباره همزیستی با محیط زیست به ویژه دریاها خواهد داشت».
او در ادامه به «الشرق الاوسط» گفت «این تم پارک آبی برای گردشگران جذابیت خواهد داشت چون معمولا گردشگران خارجی برای بازدید از همه جاذبه های طبیعی به سعودی سفر می کنند و ما هنوز در حوزه تفریحی «ضعیف» هستیم اما به هر حال این اوشن پارک جدید در رشد گردشگری سهیم خواهد بود».
وزیر سرمایه گذاری سعودی برآورد کرد که اولین تم پارک آبی در سعودی سالانه ۵ میلیون گردشگر جذب می کند که سهم بزرگی در برنامه راهبردی گردشگری سعودی خواهد داشت.
سعودی سه شنبه (۱۱ آوریل) اعلام کرد که در نظر دارد اولین اوشن پارک عظیم در این کشور احداث کند که باعث افزایش جذب گردشگر و رشد بخش گردشگری در بلند مدت می شود. 
وزارت سرمایه گذاری سعودی و شرکت هایچانگ اوشن پارک چین، بزرگ ترین مالک و عملیات اوشن پارک ها در آسیا یادداشت تفاهم همکاری برای ساخت این اوشن پارک در سعودی امضا کردند. مدیر عامل شرکت هایچانگ اوشن پارک و خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری سعودی و مدیر اجرایی این شرکت چینی در مراسم امضای این قرارداد حضور داشتند.
با توجه به این یادداشت تفاهم این برنامه شامل احداث مجموعه های تفریحی گوناگون مثل تفریحات خانوادگی و پارک آبی و سافاری می شود که بازدیدکنندگان خارجی و سعودی را جذب می کند.
همکاری بین وزارت سرمایه گذاری سعودی و شرکت هایچانگ اوشن پارک چین یک گام راهبردی توسعه محور در راستای اجرای اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی است. این سند اهداف متعددی مثل تنوع اقتصادی و افزایش گردشگری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی را دنبال می کند. انتظار می رود که احداث اوشن پارک های جدید و مجموعه های تفریحات آبی دیگر در سعودی باعث افزایش فرصت های شغلی و رونق کسب و کارهای محلی و سهیم شدن در توسعه اقتصادی جامع شود.
مدیر اجرایی شرکت هایچانگ اوشن پارک گفت «خوشوقیم که همکاری خود را با وزارت سرمایه گذاری در استراتژی توسعه محور بی سابقه اعلام کنیم.. هدف ما همرسانی تجارب و سوابق بیش از ۲۰ ساله این شرکت و تبادل فناوری های در دسترس برای ایجاد مجموعه های تفریحی است. اولین پروژه ما احداث اولین اوشن پارک با استانداردهای جهانی در سعودی است که یک سکوی آموزشی برای افزایش آگاهی درباره اهمیت حفاظت از اقیانوس ها و اکوسیستم دریایی خواهد بود».
او اضافه کرد «کلان شهرهایی که در سعودی در حال ساخت هستند زیر بنای مثال زدنی برای ساخت اوشن پارک ها و مجموعه های تفریحی متنوع توسط شرکت هایچانگ به شمار می روند. ما با سازمان های دولتی و بخش خصوصی برای ساخت بسیاری از این تاسیسات همکاری می کنیم. این مجموعه ها در دست یابی به راهبردهای رشد و توسعه سهیم خواهند بود. ما با شرکای سعودی از جمله وزارت سرمایه گذاری و کمیسیون امور تفریحی برای شناسایی لوکیشن های مناسب ساخت این پروژه های کلان همکاری نزدیک خواهیم داشت و بی تردید از حمایت دولت برخوردار خواهیم بود».


ولیعهد سعودی از ۴ منطقه ویژه اقتصادی رونمایی کرد

ولیعهد سعودی از ۴ منطقه ویژه اقتصادی رونمایی کرد
TT

ولیعهد سعودی از ۴ منطقه ویژه اقتصادی رونمایی کرد

ولیعهد سعودی از ۴ منطقه ویژه اقتصادی رونمایی کرد

شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز ولیعهد و نخست وزیر و رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه سعودی پنجشنبه (۱۳ آوریل) از ۴ منطقه ویژه اقتصادی رونمایی کرد که در راستای توسعه و تنوع اقتصادی در سعودی و بهبود فضای سرمایه گذاری خواهند بود و باعث تقویت جایگاه سعودی به عنوان قطب پیشرو سرمایه گذاری دنیا در دوران زمامداری ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین می شود. 
ولیعهد سعودی تاکید کرد که این مناطق ویژه اقتصادی چشم اندازهای تازه ای به سوی توسعه کشور باز می کند. هر کدام از این مناطق از مزایای رقابتی به منظور حمایت از بخش های حیاتی و نوین از جمله حوزه های لجستیکی و صنعتی و فناوری و دیگر بخش های اولویت دار در سعودی برخوردارند. ۴ منطقه ویژه اقتصادی در سایت های استراتژیک در ریاض و جازان و راس الخیر و شهر اقتصادی ملک عبد الله در شمال شهر جده واقع شده اند.
ولیعهد سعودی توضیح داد «این مناطق ویژه اقتصادی از نظام حقوقی خاص برخوردارند و به منظور افزایش رقابت فعالیت های اقتصادی خاصی برای آنها تعریف شده است که به رقابتی ترین مناطق ویژه اقتصادی جهان از لحاظ جذب سرمایه گذاری های نوین تبدیل خواهند شد. احداث این مناطق سهم عظیمی در توسعه اقتصاد داخلی و اشتغال زایی و انتقال فناوری و بومی سازی در صنعت و توسعه کسب و کارهای سعودی خواهد داشت».
این مناطق ویژه اقتصادی و اقتصاد تولید محور مکمل یکدیگر هستند و بستر مناسبی برای اجرای اهداف استراتژی های بخش های مختلف در سعودی فراهم می کند که هدف اصلی همان اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی به رهبری خادم حرمین است. شرکت های سعودی از مزایا و فرصت های ویژه این مناطق ویژه اقتصای در همه بخش های زنجیره تامین و غیره استفاده خواهند کرد.
ولیعهد یادآور شد مناطق ویژه اقتصادی نوپا از همه امکانات لجستیک و صنعتی و فنی برخوردار خواهند بود و سرمایه محور هستند و یک الگوی سرمایه گذاری منحصر به فرد معرفی خواهند کرد و باعث ارتقا و تثبیت جایگاه سعودی به عنوان دروازه خاورمیانه و آفریقا و حلقه ارتباطی بین بازارهای شرق و غرب می شود. 
ولیعهد گفت «راه اندازی این مناطق ویژه اقتصادی ادامه طرح های ابتکاری است که سعودی را به یک قطب سرمایه گذاری جهان و کانون پویای زنجیره های تامین جهان به ویژه پس از بهره برداری از یکی از مناطق ویژه اقتصادی یکپارچه تبدیل می کند. این منطقه جزو محوطه فرودگاه بین المللی ملک سلمان در ریاض است. چندین طرح ابتکاری راهبردی دیگر نیز بعدا اعلام خواهد شد.
کسب و کارهای این چهار منطقه ویژه اقتصادی توسط کمیسیون شهرها و مناطق ویژه اقتصادی سعودی تنظیم می شود. چهار منطقه ویژه اقتصادی اولین مرحله از برنامه بلند مدتی است که دولت سعودی برای جذب شرکت های بین المللی و تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش رشد بخش های آینده و خلاقانه وضع کرده است. دولت سعودی برای تحقق این اهداف زیر ساختارهای با استانداردهای جهانی برای جذب سرمایه گذاران سعودی و خارجی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری نوین و ویژه با بهره برداری از یک نظام حقوقی یکپارچه و پیشرفته در نظر گرفته است.
نرخ های مالیاتی رقابتی و معافیت های واردات و درآمدهای تولید و دستگاه ها و مواد اولیه از مالیات و امکان مالکیت اتباع خارجی و جذب منابع انسانی چیره دست دنیا از جمله اقدامات دولتی برای رونق این مناطق ویژه اقتصادی است.


سود شرکت لبنیات المراعی با افزایش ۵۱٪ به ۶۳۶ میلیون ریال رسید       


ساختمان مرکزی شرکت «المراعی» (الشرق الاوسط)
ساختمان مرکزی شرکت «المراعی» (الشرق الاوسط)
TT

سود شرکت لبنیات المراعی با افزایش ۵۱٪ به ۶۳۶ میلیون ریال رسید       


ساختمان مرکزی شرکت «المراعی» (الشرق الاوسط)
ساختمان مرکزی شرکت «المراعی» (الشرق الاوسط)

سود شرکت لبنیات سعودی «المراعی» پس از زکات و مالیات با افزایش ۵۰.۵ درصدی در سه ماه نخست ۲۰۲۳ از ۴۲۲.۵۳ میلیون ریال در سه ماه نخست ۲۰۲۲ به ۶۳۵.۹۶ میلیون ریال رسید.
سود خالص فصلی «المراعی» در سه ماه نخست ۲۰۲۳ افزایش ۷۸.۷ درصدی داشته است. سود این شرکت در سه ماه چهارم ۲۰۲۲، ۳۵۵.۸۲ میلیون ریال اعلام شد.
بورس سعودی (تداول) یکشنبه (۹ آوریل) در بیانیه ای گفت افزایش سود فصلی المراعی در سه ماه نخست ۲۰۲۳ دلایل فراوانی دارد که از جمله آنها می توان به سود ده روز اول ماه رمضان اشاره کرد که در سه ماه نخست ۲۰۲۳ واقع شده است. اقدامات این شرکت برای تامین و افزایش امنیت غذایی هم ۱۴۹ میلیون ریال (۳۵ درصد سود خالص سالانه) سوددهی داشته است.
تداول افزود «سود طبیعی تعدیل شده شرکت با توجه به افزایش ۹ درصدی درآمد رشد ۱۶ درصدی داشته است. افزایش قابل توجه درآمدها در همه کشورها و محصولات مشهود بوده است».
سود عملیاتی شرکت «المراعی» رشد ۱۹ درصدی داشته چرا که هزینه کالاها در جهان در سه ماه نخست سال جاری نسبت به دوره های پیشین ثبات بیشتری داشته که این ثبات قیمت در محصولات علوفه ای (ذرت و سویا و یونجه) بیشتر بوده است اما با این حال افزایش هزینه انبار باعث افزایش هزینه کالاهای فروخته شده شد. افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها به ویژه در بخش فروش و بازاریابی و هزینه های عمومی و اداری سهم چشمگیری در افزایش سود عملیاتی داشته است.


تصمیم اوپک پلاس: یک میلیون بشکه در روز، کاهش داوطلبانه تولید نفت

تصمیم اوپک پلاس: یک میلیون بشکه در روز، کاهش داوطلبانه تولید نفت
TT

تصمیم اوپک پلاس: یک میلیون بشکه در روز، کاهش داوطلبانه تولید نفت

تصمیم اوپک پلاس: یک میلیون بشکه در روز، کاهش داوطلبانه تولید نفت

در بحبوحه رکود اقتصاد جهانی و بحران‌های شدید بانکی و مالی و همزمان با کاهش تقاضا برای نفت خام، پادشاهی عربی سعودی و تعدادی از کشورهای عربی عضو گروه «اوپک پلاس» از کاهش داوطلبانه تولید نفت خود به میزان بیش از یک میلیون بشکه در روز خبر دادند.
در آستانه نشست آتی کمیته وزیران «اوپک پلاس»، پادشاهی عربی سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، اعلام کرد از ماه می تا پایان سال ۲۰۲۳ تولید خود را ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری سعودی «واس» به نقل از یک منبع در وزارت انرژی سعودی، این کشور با هماهنگی تعدادی از کشورهای شرکت کننده در بیانیه همکاری از بین اعضای اوپک و از خارج از آن، تولید نفت خام خود را به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز از ماه می تا پایان سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد داد.
این منبع تأکید کرد که این اقدام یک اقدام پیشگیرانه با هدف حمایت از ثبات بازارهای نفت است.
بلافاصله پس از این تصمیم، امارات متحده عربی، کویت، عراق، عمان و الجزایر اعلام کردند که به‌طور داوطلبانه تولید را در همان دوره زمانی کاهش خواهند داد.
سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات گفت که کشورش تولید نفت خود را ۱۴۴ هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد. کویت نیز از کاهش ۱۲۸ هزار بشکه ای در روز خبر داد.
عراق اعلام کرد که تولید را ۲۱۱ هزار بشکه در روز کاهش می‌دهد و سلطان نشین عمان نیز ۴۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌دهد و الجزایر نیز اعلام کرده‌است که تولید را ۴۸ هزار بشکه در روز کاهش می‌دهد.
چند دقیقه پس از این اعلام کاهش، الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه گفت که مسکو کاهش داوطلبانه ۵۰۰ هزار بشکه در روز را تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید خواهد کرد. این بدان معناست که روسیه برای دومین بار کاهش تولید نفت خود را تمدید کرده‌است.