محمد عبدالله القرقاوی

محمد عبدالله القرقاوی

وزیر امورنخست وزیری کشور امارات

Writer Articles

پنج جهت‌گیری جدید برای دولت‌ها در آینده

پس از شش سال جنگ‌های فرساینده که بیش از 30 کشور از جمله همه ابرقدرت‌های جهان در دو محور متخاصم درآن

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای