فيصل عباس
سردبیر روزنامه عرب نیوز

جهان ویران نمی‌شود، اما قوی‌تر می‌ماند

با استاد عبدالرحمن الراشد در تحلیلش که فایل صوتی آن در سایت «اندیپندنت عربی» وجود دارد، موافقم که بحران ویروس کرونای نوظهور موجب تغییر نظام جهانی یا سقوط کشورهای بزرگ یا شعله‌ور شدن جنگ میان آنها نمی‌شود. آن طور که نشان می‌دهد واقعیت اینکه همه کشورهای مهم جهان درگیر آن هستند به این معنا که هیچ…