جولیان لی

جولیان لی

Writer Articles

شرکت‌های نفتی امریکایی در کنار روسیه و سعودی

تولیدکنندگان نفت ایالات متحده بیش از آن مقدار که همه فکرمی‌کردند، شروع به کاهش تولید خود کردند.

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای