ناصر بوریطه

ناصر بوریطه

وزیر خارجه مغرب

Writer Articles

تصمیم امریکایی و مغربی بودن صحرا؛ شگفتی و راه حل

تصمیم ایالات متحده که موجب به رسمیت بشناختن حاکمیت کامل مغرب بر خاک صحرایش شد و همچنین تأکید بر حمای

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای