تام گروس

تام گروس

روزنامه نگار بریتانیایی متخصص در امور خاورمیانه

Writer Articles

جنون «برکسیت» و تأثیر آن بر خاورمیانه

موجی از جنون به دلیل «برکسیت» بریتانیا را فراگرفته و به نظرمی‌رسد که سراسر کشور در آستانه زندگی «بحر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای