غاليه قبانی

سن فرضی فعالیت رسانه‌ای یک زن چند سال است؟

همکارسرشناسی که در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای خبری کار می‌کند چند روز پیش توئیتی در توئیتر منتشر کرد با این مضمون که منتقدانش بهانه‌ای نمی‌یابند جز اینکه « موضوع سن» را پیش می‌کشند. میزان دفاع و حمایتی که از این همکار توسط دنبال کنندگان بسیار شد، قابل توجه بود؛ برخی همکار و هم حرفه بودند و برخی…