دکتر خالد بن نایف الهباس

دکتر خالد بن نایف الهباس

معاون امور سیاسی اتحادیه کشورهای عرب

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای