اشاره به مجرد بودن خانم شهردار در آلمان در آگهی استخدام برای جذب متقاضیان

اشاره به مجرد بودن خانم شهردار در آلمان در آگهی استخدام برای جذب متقاضیان

شنبه, 17 اوت, 2019 - 15:30
یوزیفا اشمید شهردار کولنبرگ آلمان (فیس بوک)

شهردار شهر کولنبرگ در ایالت باواریا آلمان برای جلب توجه متقاضیان با آگهی استخدام در یکی از مشاغل تحت نظرش ترفند هوشمندانه ای به کار می برد.

خانم یوزیفا اشمید ۴۵ ساله خود در آگهی استخدام یک پزشک محلی وضعیت تاهل خود را به عنوان مجرد قید کرده است و همین باعث جلب توجه رسانه ها به این آگهی شد. به گزارش خبرگزاری آلمان اشمید درباره این اقدام خود گفت «همین یک تغییر ساده تاثیر واقعا فوق العاده ای داشت». خانم شهردار انتظار نداشت که این شغل متقاضیان فراوانی داشته باشد. او در ادامه گفتگو با خبرگزاری آلمان گفت «اندکی تعجب کردم».

شهرداری این شهر در آگهی استخدام یک پزشک عمومی خانم یا آقا در نشریه پزشکان آلمان جمله «شهردار خانم مجرد است» را اضافه کرد. اشمید خاطر نشان کرد «شهرداری در حال حاضر با یک پزشک خانم از فرانکفورت درباره آگهی استخدام در تماس است». خانم شهردار افزود «برخی متقاضیان مساله مجرد بودن شهردار برایشان مهم تر بود تا استخدام. اما نمی توانم به سرعت به آنها جواب بدهم».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای