استراتژی رهاسازی پلنگ عربی در «شرعان» سعودی

استراتژی رهاسازی پلنگ عربی در «شرعان» سعودی

این اقدام در راستای حفاظت از محیط زیست و احیای توازن زیست محیطی انجام شد
شنبه, 6 ژوئن, 2020 - 22:00
بازسازی پوشش گیاهی زیستگاه آهوها
العلا: الشرق الاوسط

توسعه و ارتقاء کیفیت محیط زیست در سطح گسترده و احیای توازن زیست محیطی در منطقه حفاظت شده شرعان با نظارت هیات سلطنتی استان العلا در سعودی انجام می شود. العلا و منطقه حفاظت شده شرعان صدها سال پیش یک اکوسیستم ارزشمند و موثر به شمار می رفت.

مراحل اولیه این پروژه موفق بوده است. نخستین نسل آهو در شرعان متولد و پوشش گیاهی زیستگاه آهوها بازسازی شد.

رها سازی پلنگ عربی در شرعان بخشی از برنامه اصلی سوم هیات سلطنتی العلا است.

شرعان یک منطقه حفاظت شده و زیستگاه طبیعی است که از ویژگی های زمین شناسی و مکانی و زیستی برخوردار است.

این طرح علاوه بر تحقق سه هدف اصلی و راهبردی، استان العلا را به عنوان یک قطب مهم فرهنگی و میراث طبیعی و گردشگری دوستدار محیط زیست معرفی می کند. بازدیدکنندگان می توانند شاهد یک الگوی زیستی عربی کهن و همزیستی گردشگران و ساکنان اصلی با تاریخ و زیستگاه طبیعی ارزشمند باشند.


در ۲۰۱۹ هیات پادشاهی استان العلا توافقنامه ای با یک انجمن بین المللی حمایت از گربه های خیابانی برای استفاده از تجارب این موسسه امضا کرد.

فرانک رایت کرک مدیر واحد تکثیر حیوانات در مناطق حفاظت شده هیات پادشاهی استان العلا گفت «اقدامات هیات پادشاهی استان العلا در راستای حفاظت از آهوها و احیای زیستگاه منطقه العلا موفق بوده است».

نظارت از طریق نصب دوربین در سطح گسترده انجام می شود. این دوربین ها نقش موثری در ارزیابی تعداد پلنگ های حاضر در منطقه ایفا می کنند.

فرانک رایت کرک افزود «ایجاد محیط زیست پایدار در دراز مدت یکی از اهداف این پروژه است. ما فقط به دنبال حفاظت از پلنگ ها و بازگشت آنها به زیستگاه اصلی شان نیستم بلکه احیای این اکوسیستم به شکل قبلی آن یعنی پیش از ورود انسان و تخریب آن هدف اصلی ما است. احیای توازن در زنجیره غذایی و گونه های گیاهی و گیاهخواران و حیوانات وحشی دیگر از دیگر اهداف مورد نظر هستند».


 


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای