معرفی لمی الشثری به عنوان سردبیر جدید دو مجله سیدتی و الجمیله

معرفی لمی الشثری به عنوان سردبیر جدید دو مجله سیدتی و الجمیله

دوشنبه, 21 دسامبر, 2020 - 23:45
جمانا الراشد مدیر عامل گروه تحقیق و بازاریابی سعودی – لمی الشثری سردبیر دو مجله «سیدتی» و «الجمیله»

گروه تحقیق و بازاریابی سعودی سردبیری دو مجله «سیدتی» و «الجمیله» را به لمی ابراهیم الشثری سپرد و او از روز دوشنبه (۲۱ دسامبر) کار خود را آغاز کرد.

جمانا راشد الراشد مدیر عامل گروه تحقیق و بازاریابی سعودی گفت «معرفی لمی ابراهیم الشثری در راستای چشم انداز آینده گروه تحقیق و بازاریابی سعودی است. این گروه در راستای توانمند سازی زنان متخصص و کارآمد جوان در عرصه رسانه و حمایت از آنان برای توسعه و ارتقای رسانه های تحت پوشش گروه و تداوم پیشروی و همسویی با نیازمندی ها و اهداف نسل جوان فعالیت می کند. جوانان بخش اعظم مخاطبان گروه های رسانه ای هستند». الشثری کارشناسی ارشد بازاریابی و ارتباطات دانشگاه Middlesex

 University Dubaiو کارشناسی مترجمی دانشگاه ملک سعود دارد. او در عرصه مطبوعات و سردبیری به ویژه رسانه دیجیتال فعالیت کرده است. مدیریت محتوای دیجیتال نشریه «هی» آخرین فعالیت او پیش از سردبیری دو مجله سیدتی و الجمیله است.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای