پرورش شیر در خانه یک عراقی.. «مثل مرغ و گوسفند»

پرورش شیر در خانه یک عراقی.. «مثل مرغ و گوسفند»

جمعه, 25 دسامبر, 2020 - 17:00

غالی المراجله شهروند عراقی ده سال است که در حیاط کوچک خانه و داخل خانه اش در شهر بصره به کار نگهداری و پرورش شیر مشغول است؛ و این درست بر خلاف عده فراوانی است که حتی جرات نزدیک شدن به حیوانات درنده ندارند.

المراجله گفت «شیرها هم مثل هر حیوان یا پرنده خانگی عضو خانواده می شوند؛ مثل مرغ و گوسفند».

او که به نگهداری و پرورش شیر علاقه دارد به رویترز گفت «ما ۸ شیر بالغ ده سال به بالا یعنی ۴ شیر ماده و ۴ نر داریم و هر ساله آنها را جفت گیری می کنیم تا بچه شیر داشته باشیم. هر شیر ماده در سال دو سه تا بچه شیر به دنیا می آورد».

المراجله در ده سال گذشته ۶۲ شیر فروخته که هر کدام ۶ هزار تا ده هزار دلار آب می خورد.

او خاطر نشان کرد «۶۲ بچه شیر فروختم یعنی در ده سال اخیر زاد و ولد داشتیم. برخی را به خریدارانی در بغداد فروختم و مشتریانی در حله و حتی اینجا یعنی در خود بصره داشتم».

المراجله به پرورش و نگهداری شیرهای آفریقایی مشغول است چون می گوید که راحت تر با محیط پیرامونی سازگار می شود. رام کردن شیرها از کودکی شروع می شود یعنی از وقتی که به دنیا می آیند تا زمانی که بزرگ و رام می شوند. اگر هر حرکت اشتباه انجام دهند سرشان داد می زنم چون واکنش شیرها قابل پیش بینی نیست. چند باری سر غذا خوردن به من حمله کردند. در زمان جفت گیری به من حمله می کنند اما آنها مرا می شناسند».

المراجله بچه شیرها را تا سه سالگی در خانه اش نگهداری می کند و بعد آنها را به حیاط خانه اش می برد و مردم از آنها بازدید می کنند. البته هر بازدید کننده باید دو دلار بدهد.

او گفت «شیرها از وقتی که به دنیا می آیند باید ۴۵ روز بین حیاط و خانه نگهداری شود و آنها را توی خانه رام می کنیم تا با بچه ها و افراد خانه انس بگیرند. عضو خانواده و صد در صد اهلی می شوند».

او خاطر نشان کرد «انگار خروس یا گوسفند یا مرغ نگهداری می کنی. شیر هم فرقی ندارد و با ما است. شیرها کاری به کار ما ندارند. ما در یک گوشه غذا می خوریم و آنها در گوشه دیگر. زندگی ما عادی است».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای