سعودی و قزاقستان بر گسترش همکاری‌های دوجانبه تاکید کردند

سعودی و قزاقستان بر گسترش همکاری‌های دوجانبه تاکید کردند

دوشنبه, 25 ژوئيه, 2022 - 20:45

پادشاهی عربی سعودی و قزاقستان توافق کرده اند که برای تقویت شراکت اقتصادی و تجاری بین خود از طریق دستیابی به یکپارچگی بین فرصت های موجود و کاوش و توسعه زمینه های سرمایه گذاری در پرتو چشم انداز پادشاهی 2030 و قزاقستان 2050 کار کنند. آنها همچنین بر گسترش دامنه همکاری‌های دو کشور به‌منظور گنجاندن تعدادی از زمینه‌های دیگر، از جمله کار مشترک برای دستیابی به یکپارچگی در زنجیره‌های تامین و امنیت غذایی از طریق تامین فراوانی مهم‌ترین مواد غذایی اساسی توافق کردند.

در بیانیه مشترکی که در پایان سفر رسمی قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان به پادشاهی عربی سعودی صادر شد، توضیح داده شد که دو طرف در مورد مسائل و موضوعات مورد علاقه دو کشور در عرصه های منطقه ای و بین المللی تبادل نظر کردند. آنها بر عزم خود برای تقویت همکاری و هماهنگی مشترک در این زمینه و ادامه حمایت خود از هر چیزی که صلح و ثبات را در سراسر جهان برقرار می کند، تأکید کردند.

در بعد اقتصادی، دو طرف با قدردانی از توسعه روابط اقتصادی و سرمایه گذاری دو کشور، بر تقویت مشارکت اقتصادی و تجاری بین دو کشور توافق کردند.

دو طرف همچنین از همکاری های موجود از طریق کمیته مشترک سعودی و قزاقستان قدردانی کردند.

دو طرف از نتایج مثبت نشست میزگرد سعودی و قزاقستان که در جریان این سفر برگزار شد و طی آن تعدادی توافقنامه و یادداشت تفاهم بین بخش خصوصی دو طرف امضا شد، تمجید کردند و همچنین انعقاد قراردادهای تجاری بین بخش خصوصی در بخش انرژی، غذا و دارو را ارج نهادند.

دو طرف همچنین از امضای تعدادی از تفاهم نامه ها و تفاهم نامه های همکاری بین دولت های دو کشور برادر در زمینه های ورزشی، رسانه ای، پزشکی و همکاری در بخش مالی استقبال کردند.

دو طرف توافق کردند که تصویب موافقتنامه حمایت و تشویق سرمایه گذاری را به دلیل تأثیر مثبت آن بر افزایش تبادل سرمایه گذاری بین دو کشور از طریق پروژه‌های کیفی در بخش‌های حیاتی و ایجاد یک محیط امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران هر دو کشور تسریع بخشند.

دو طرف از میزان همکاری موجود برای یافتن فرصت های سرمایه گذاری امیدوارکننده برای سرمایه گذاران، بین وزارت سرمایه گذاری در پادشاهی عربی سعودی و «قزاقستان اینوست» که نماینده بخش سرمایه گذاری در جمهوری قزاقستان است، قدردانی کردند.

آنها قصد خود را برای ادامه همکاری و فعال کردن مشارکت بین بخش خصوصی در دو کشور و تشویق و افزایش سرمایه گذاری های متقابل در تعدادی از بخش های هدف، از جمله بخش های: پتروشیمی، انرژی های تجدیدپذیر، صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل و لجستیک، همکاری در حوزه های نوآوری و فناوری اطلاعات، تحول دیجیتال، خدمات مالی، فضا و سایر حوزه هایی که در دستیابی به اهداف توسعه دو کشور نقش دارند، اعلام کردند.

آنها همچنین بر گسترش دامنه همکاری بین دو کشور برای دربرگرفتن تعدادی از زمینه‌های دیگر، از جمله کار مشترک برای دستیابی به یکپارچگی در زنجیره تامین و امنیت غذایی از طریق تامین فراوانی مهم‌ترین مواد غذایی اساسی، از طریق سرمایه گذاری های سعودی، از نظر کمی و کیفی در جمهوری قزاقستان تاکید کردند.

دو طرف بر تمایل خود برای تقویت مبادلات تجاری و گردشگری با ارائه پروازهای مستقیم و ایجاد خطوط کشتیرانی متعدد تاکید کردند.

طرف سعودی از تصمیم طرف قزاق برای مستثنی کردن شهروندان سعودی از ویزای سفر قدردانی کرد.

دو طرف بر اهمیت بحث در مورد راه‌های فعال‌سازی همکاری‌های مشترک بین دو کشور و تبادل تجربیات در بخش حمل‌ونقل هوایی به‌منظور تحقق منافع مشترک دو کشور برادر تاکید کردند.

در حوزه گردشگری، دو طرف بر اهمیت همکاری در حوزه گردشگری، توسعه حرکت گردشگری در دو کشور و بررسی ظرفیت‌های گردشگری هر کشور تاکید کردند.

دو طرف بر تمایل مشترک خود برای همکاری در زمینه‌های پتروشیمی، استفاده‌های نوآورانه از هیدروکربن‌ها، توسعه زیرساخت‌ها برای کاربردهای اقتصاد دورانی کربن، جذب و استفاده کربن و هیدروژن پاک تاکید کردند.

دو طرف بر اهمیت افزایش همکاری ها در بخش برق و انرژی های تجدیدپذیر، توسعه پروژه های خود، تلاش برای بومی سازی محصولات بخش انرژی و زنجیره تامین مرتبط با آنها و همچنین افزایش همکاری در زمینه های بهره وری انرژی توافق کردند.

در امور دفاعی و امنیتی، دو طرف فرصت‌های موجود در این دو حوزه را به گونه‌ای که منافع مشترک دو کشور را تامین می‌کند، مورد بحث و بررسی قرار دادند.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای