کشفیات باستانی جدید در الفاو سعودی

کشفیات باستانی جدید در الفاو سعودی

آثار باستانی کشف شده شامل بقایای سکونتگاه ها و مزارع با قدمت دوران نوسنگی است
چهارشنبه, 27 ژوئيه, 2022 - 11:30
نتایج این بررسی وجود بقایای سکونتگاه های انسانی را نشان داد که قدمت آن ها به دوران نوسنگی باز می گردد (الشرق الاوسط)

سازمان میراث فرهنگی پادشاهی عربی سعودی روز سه شنبه اعلام کرد، یک تیم بین المللی سعودی آثار باستانی جدیدی را در منطقه باستانی الفاو، پایتخت پادشاهی عربی باستانی کنده کشف کرده است.

این سازمان توضیح داد که اکتشافات جدید اسرار بیشتری از منطقه الفاو را که در 700 کیلومتری غرب ریاض، پایتخت سعودی قرار دارد، آشکار ساخته است.

نتایج این بررسی وجود بقایای سکونت‌گاه‌های انسانی مربوط به دوران نوسنگی و طبقه‌بندی بیش از 2800 مدفن پراکنده در محوطه و تعدادی از مناطق کشاورزی علاوه بر منطقه‌ای برای انجام مناسک مذهبی را نشان داد.

این سازمان تأکید کرد که این بررسی همچنین وجود پایه‌های معبدی از سنگ‌ها و بقایای یک میز برای تقدیم نذورات و کتیبه‌های مذهبی و صدها مخزن زیرزمینی را نشان داد.

علاوه بر این مجموعه ای از هنرهای صخره ای و نوشته ها، از پایه های چهار ساختمان عظیم به عنوان ایستگاه کاروان های تجاری استفاده می شد، کشف شده است.

قابل ذکر است که کنده یک پادشاهی باستانی عربی در نجد بوده است که در دوران جاهلیت به وجود آمد و یک دولت تابعه بود که مرکز آن روستای ذات الکهل بود که در حال حاضر همان روستای الفاو پادشاهی عربی سعودی است.

 برخی از شهرها و روستاها توسط پادشاهان کیندا تا به امروز در عربستان سعودی ساخته شده است، از جمله قریة الفاو و دومات الجندل.

طبق سازمان گردشگری و میراث ملی سعودی، روستای الفاو تعداد زیادی تپه باستانی مانند کاخ و بازار عظیم را در بر می گیرد که از سه طبقه تشکیل شده و از چهار طرف آن را دیوارهای بلند و برج هایی احاطه کرده است.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای