افزایش ۷۲ درصدی صادرات کالاهای غیر نفتی سعودی در ژوئن

افزایش ۷۲ درصدی صادرات کالاهای غیر نفتی سعودی در ژوئن

شنبه, 27 اوت, 2022 - 12:45
صادرات کالاهای غیر نفتی سعودی در ماه ژوئن افزایش داشته است (الشرق الاوسط)

صادرات کالاهای غیر نفتی سعودی با افزایش ۶۴ میلیارد ریالی (۷۵.۲ درصدی) از ۸۴ میلیارد ریال در ژوئن ۲۰۲۱ به ۱۴۸ میلیارد ریال در ماه ژوئن ۲۰۲۲ رسید.

ارزش صادرات نفتی سعودی در ژوئن ۲۰۲۲ با افزایش ۵۷ میلیارد ریالی (۹۴.۱ درصدی) از ۶۱ میلیارد ریال به ۱۱۸ میلیارد ریال رسید.

ارزش صادرات غیر نفتی (از جمله صادرات مجدد) با رشد ۶ میلیارد ریالی (۲۶.۸ درصدی) از ۲۴ میلیارد ریال در ژوئن ۲۰۲۱ به ۳۰ میلیارد ریال در ژوئن ۲۰۲۲ افزایش یافت.

ارزش کالاهای وارداتی به سعودی از ۴۷ میلیارد ریال در ماه ژوئن ۲۰۲۱ با افزایش ۲۸.۹ درصدی معادل ۱۳ میلیارد ریال به ۶۰ میلیارد ریال رسید.

ارزش صادرات کالای سعودی در سه ماهه دوم ۲۰۲۲ با افزایش ۱۹۸ میلیارد ریالی (۸۵.۱ درصدی) از ۲۳۲ میلیارد ریال در سه ماه دوم ۲۰۲۱ به ۴۳۰ میلیارد ریال در سه ماه دوم ۲۰۲۲ رسید.

صادرات نفتی سعودی با افزایش ۱۷۸ میلیارد ریالی (۱۰۶.۵ درصدی) از ۱۶۶ میلیارد ریال در سه ماه دوم ۲۰۲۱ به ۳۴۴ میلیارد ریال در سه ماه دوم ۲۰۲۲ رسید.

ارزش صادرات غیر نفتی (از جمله صادرات مجدد) با افزایش ۲۰ میلیارد ریالی (۳۱.۰ درصدی) از ۶۶ میلیارد ریال در سه ماه دوم ۲۰۲۱ به ۸۶ میلیارد ریال در سه ماه دوم ۲۰۲۲ رسید. 

ارزش واردات در سه ماه دوم ۲۰۲۲ با افزایش ۳۱ میلیارد ریالی (۲۱.۷ درصدی) از ۱۴۰ میلیارد ریال در سه ماه دوم ۲۰۲۱ به ۱۷۱ میلیارد ریال رسید.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای