نشست سرمایه گذاری سعودی و عمان در راستای تحقق یکپارچگی اقتصادی در سند چشم انداز دو کشور

نشست سرمایه گذاری سعودی و عمان در راستای تحقق یکپارچگی اقتصادی در سند چشم انداز دو کشور

۱۳ یادداشت تفاهم همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی  
چهارشنبه, 1 فوریه, 2023 - 11:15
نشست مشترک سعودی و عمان با سخنرانی مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری آغاز شد (واس)

نشست سرمایه گذاری مشترک بین سعودی و عمان در ریاض در راستای تحقق یکپارچگی اقتصادی مندرج در سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی و سند چشم انداز ۲۰۴۰ پادشاهی عمان برگزار شد و ۱۳ یادداشت تفاهم همکاری به ارزش بیش از یک میلیارد ریال بین بخش خصوصی و بخش دولتی امضا گردید.

خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری در آغاز اولین نشست مشترک سعودی و عمان که در ریاض با عنوان «شراکت و یکپارچگی» برگزار شد گفت «دولت سعودی به افزایش و توسعه روابط سرمایه گذاری و اقتصادی با پادشاهی عمان توجه دارد و عمان شریک مهم و موثر در راستای برقراری مناسبات موفق و پایدار است».

الفالح خاطر نشان کرد «روابط مستحکم بین عمان و سعودی باعث شد تا رهبران دو کشور در صدد اجرای یکپارچه سازی در حوزه توسعه و تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی و سند چشم انداز ۲۰۴۰ عمان حرکت کنند. مقام های دو کشور در راستای تحقق اهداف اسناد چشم انداز دو کشور از مسیر توانمند سازی بخش خصوصی و شرکت ها و ایجاد سهولت برای کسب و کارها و رفع همه موانع و بسترسازی برای فرصت های سرمایه گذاری تلاش می کنند».

او بر اهمیت و کلیدی بودن نقش بخش خصوصی در روند توسعه در دو کشور و سهم داشتن بخش خصوصی در فعال سازی شراکت بین سعودی و عمان و سهم بسزای بخش خصوصی برای موفقیت این نشست با معرفی ایده های خلاقانه در راستای توسعه تجارت و سرمایه گذاری تاکید کرد.

از سوی دیگر، قیس الیوسف وزیر تجارت و صنایع و تبلیغ سرمایه گذاری عمان گفت این نشست بیانگر روابط مستحکم دو کشور در بخش های مختلف و فعال سازی شراکت در حوزه های اولویت دار برای پیشبرد اقتصاد پایدار و همگامی با تحولات اقتصادی و وصل کردن صنایع دو کشور به ویژه انقلاب چهارم صنعتی است.

شرکت کنندگان در این نشست درباره سند چشم انداز سعودی و سند چشم انداز عمان گفتگو کردند. گزارش کمیسیون مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد عمان در این نشست ارایه شد. ۳ میزگرد درباره فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های انرژی های تجدید پذیر و یکپارچه سازی زنجیره های امداد و گردشگری و توسعه املاک برای افزایش شراکت و همکاری بین بخش خصوصی در عمان و سعودی برگزار شد.

از سوی دیگر، ۱۳ یادداشت تفاهم در حوزه سرمایه گذاری بین بخش های خصوصی و دولتی دو کشور به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در حاشیه نشست امضا شد که بخش های مختلف مثل انرژی های تجدید پذیر و هیدروژن سبز و معادن و خدمات لجستیکی و حمل و نقل و کارآفرینی و اتوماسیون پژوهش ها و تحقیقات و توسعه و نوآوری و شیلات و توسعه صنایع دریایی و گردشگری و سفر و پروژه های انرژی خورشیدی را در برمی گیرد.

گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه بین نمایندگان بخش خصوصی و شرکت های بزرگ سعودی و عمان برای بررسی زمینه های همکاری و سرمایه گذاری انجام شد.

کارشناسان و مقامات و بازرگانان دو کشور درباره یکپارچگی لجستیکی و شهرها و مناطق ویژه اقتصادی و الگوهای موفق شرکت ها و تاسیسات کوچک در دو کشور گفتگو می کنند.

گفتنی است که نمایشگاه صنایع سعودی و عمان با حضور ۳۰۰ شرکت سعودی و عمانی در بخش های گوناگون مثل پتروشیمی و صنایع تبدیلی و نظام سلامت و خدمات لجستیکی و صنایع غذایی و جواهرات و زیورآلات و نظام بانکی و بیمه در حاشیه نشست برگزار می شود.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای