العلا میزبان مراسم معرفی برترین روستاهای گردشگری جهان    

العلا میزبان مراسم معرفی برترین روستاهای گردشگری جهان    

پنجشنبه, 9 مارس, 2023 - 18:30
«شهر قدیمی» العلا در فهرست برترین روستاهای گردشگری دنیا در سال ۲۰۲۲ بود (واس)

سازمان جهانی گردشگری ۱۲ مارس طی مراسم دو روزه که در استان العلا برگزار می شود برترین روستاهای گردشگری دنیا در سال ۲۰۲۲ را معرفی می کند.
ابتکار «برترین روستاهای گردشگری» یکی از برنامه های سازمان جهانی گردشگری است که در آن برترین روستاهای سراسر جهان که از گردشگری برای پیشبرد توسعه پایدار  و توسعه روستایی استفاده می کنند معرفی می شوند.
سازمان جهانی گردشگری از سال ۲۰۲۱ یک فهرست سالانه از روستاهای جهان را اعلام می کند که به اهداف توسعه پایدار در جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی پایبند بوده اند.
A map of a city</p>
<p>Description automatically generated with low confidenceاستان العلا در حالی به عنوان میزبان این رویداد انتخاب شده که «شهر قدیم» این استان در فهرست برترین روستاهای گردشگری جهان در ۲۰۲۲ قرار گرفت. روستاهای نخست این طرح در مراسمی با مشارکت تعدادی از وزیران کشورهای برنده معرفی می شوند.
هدف سازمان جهانی گردشگری از معرفی بهترین روستاهای گردشگری پیشبرد نقش گردشگری در حفاظت و نوسازی روستاهای باستانی و گردشگری دنیا و اهداف استراتژیک دیگری مثل فرصت آفرینی و اشتغال زایی و افزایش دارایی های فرهنگی و صیانت از آنهاست.


A picture containing text, building, outdoor, road</p>
<p>Description automatically generated

 
برنامه معرفی بهترین روستاهای گردشگری همچنین به دنبال حفاظت از مناظر و تنوع طبیعی و فرهنگی در سراسر جهان از مسیر توانمند سازی جوامع روستایی برای توسعه گردشگری و حاکمیت درست است که هدف برابری درآمد در مناطق و مقابله با کاهش جمعیت روستاها و تقویت اصل برابری جنسیتی را دنبال می کند.


A picture containing indoor, messy, cluttered, furniture</p>
<p>Description automatically generated


سازمان جهانی گردشگری در ماه دسامبر بهترین روستاهای گردشگری در ۲۰۲۲ را معرفی کرد. روستاها توسط یک هیئت مستقل بر اساس مجموعه ای از معیارها که ۹ حوزه را پوشش می دهند ارزیابی شدند: منابع فرهنگی و طبیعی، ترویج و صیانت از منابع فرهنگی، پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری زیست محیطی، پتانسیل گردشگری و توسعه و یکپارچه سازی زنجیره ارزش، سیاست ها و اولویت بندی گردشگری، زیرساخت ها و بهداشت و امنیت.
 روستاهای منتخب از حمایت سازمان جهانی گردشگری و شرکای این نهاد برای بهبود معیارهای یاد شده و امکان تبادل تجربه و مدل های خوب و فرصت آفرینی برخوردار خواهند شد. 


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای