فیصل بن فرحان بن عبدالله و دیوید بیزلی

فیصل بن فرحان بن عبدالله و دیوید بیزلی

*وزیرخارجه سعودی
*مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا

Writer Articles

صلح و ریشه کنی گرسنگی در راستای هم حرکت می‌کنند

افزایش سطح گرسنگی یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که امروز در جهان با آن روبه روهستیم باردیگر برمی‌گردد به

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای