احمد ابوالغیط

احمد ابوالغیط

دبیرکل اتحادیه عرب

 

Writer Articles

بایدن و منطقه عربی؛ واقعیت و آرزو

رئیس جمهوری جو بایدن در زمانی قدرت را در ایالات متحده به دست می‌گیرد که برهیچ کسی پوشیده نیست چقدر ح

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای