عمرو موسی

عمرو موسی

-رئیس کمیته پنجاه، وزیر اسبق خارجه مصر و دبیرکل اسبق اتحادیه کشورهای عرب

Writer Articles

آیا زمان آغاز برنامه نوسازی نظام چند جانبه‌گرایی رسیده؟

خبرهای اخیر بیانگر آن است که شورای امنیت، سیستم اصلی ویژه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی سازمان ملل متحد

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای