اندرو موریسون

اندرو موریسون

وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال افریقا

Writer Articles

​باید خستگی ناپذیر رو در روی تروریسم بایستیم

آثار فعالیت‌های تروریستی گریبان ما را رها نمی‌کنند.

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای