ضیاء الدین سعید بامخربه

ضیاء الدین سعید بامخربه

سفیر جیبوتی در کشور سعودی

Writer Articles

دلایل حیاتی تکامل کشورهای دریای سرخ و خلیج عدن

اخیراً جمهوری جیبوتی اقدامات نظامی ضروری برای تصویب معاهده تأسیس شورای کشورهای عربی و افریقایی مشرف

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای