محمد فهد الحارثی

محمد فهد الحارثی

روزنامه نگار وسردبیر مجله "الرجل"

Writer Articles

«کرونا»... «دموکراسی ابتلا» و بازنگری محاسبات

با دیدن کلمه کرونا در تیتر، این احساس به تو دست می‌دهد که این موضوع دیگر نخ‌نما شده و خسته کننده است

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای