غسان شربل

غسان شربل

سردبير الشرق الاوسط 

Writer Articles

هنر تبدیل نقشه‌ها به برگه‌

رئیس جمهوری عبدالله صالح گفت:« اکنون که گفت‌وگو را به پایان بردیم، می‌خواهم از تو سئوالی بکنم: چرا ب

کاخ سفید در دوره «کرونا»

این هفته واقعاً هفته صحنه‌هاست.

وداع پرهیاهوی امریکایی با مردی که جدا می‌‌نوازد

روزنامه‌نگاران بنا به طبیعت حرفه‌شان شروراند.

ژنرال هلال و «تغییر احوال»

ایران روزهای باقیمانده تا زمان رفتن دونالد ترامپ ازکاخ سفید را می‌شمارد.

سال ویروس رفت، بگذار برود

کامپیوتر از انسان بهتر است.

این جنگ سوم جهانی است

جنگ سوم جهانی راه نیافتاد. جهان عقل‌اش را از دست نداده.

انقلاب‌ها، پانسمان‌ها و تضمین‌ها

خاورمیانه سرزمین انقلاب‌ها و تلاش‌های انقلابی است. شگفتی‌ها و تکانه‌ها بخشی از سبک زندگی آن‌اند.

آیا قواعد بازی تغییرکرد؟

آیا برنامه «انقلاب بزرگ» که ایران انقلاب بیش از چهار دهه پیش به راه انداخت به سنگ‌های واقعیت بین‌الم

ایران و نبود خطوط قرمز

در لحظه دریافت خبر کشته شدن دانشمند فخری زاده، «جعبه سیاه» برنامه هسته‌ای، رهبر ایران علی خامنه‌ای خ

نشست ریاض... و پس از مصیبت بزرگ

ویروس نفس جهان را که خیال می‌کرد روزگار ویروس‌های کشنده به تاریخ پیوسته، برید.

جهان به دنبال پلیس 

مرد امریکا را می‌شناسد.

امریکای بایدن در جهانی که تغییر کرد

پیروزی پاداشی بزرگ و باری سنگین است.

تک‌نواز و رهبر ارکستر

فردا امریکایی‌ها پای صندوق‌های رأی می‌روند.

ناخدای قدرت هولناک

امریکا قدرت هولناکی است. اگر وارد روزانه‌های جهان بشود شکوه‌‌ها از دست سنگین‌اش می‌کند.

رئیس جمهوری، واکسن و «هفته‌های تکه‌های آتش»

هیچ اغراقی در گفتن اینکه «هفته‌های تکه‌های آتش»‌اند نیست.

Pages

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای