غسان شربل

غسان شربل

سردبير الشرق الاوسط 

Writer Articles

سنگدل‌ها، نهادها و فاجعه

کشورهای ما هزینه سنگینی برای زیستن در دوران سنگدل‌ها می‌پردازند.

هراس از «قرن چینی»

نمی‌توان انکار کرد که آقای کاخ سفید اخلاق تندی دارد.

الکاظمی؛ تصمیم، ثبات و سرمایه‌گذاری

الکاظمی نمی‌تواند فقط تکرار اسلافش باشد.

مرزهای اسرائیل و ترکیه و ایران کجاست؟

سیاستمدارعراقی گفت، سال‌های سختی انتظار کشورش را می‌کشند که تنها می‌خواهد کشوری طبیعی باشد، حاکمیت و

فقر و مداخله‌ها و «ارتش‌های کوچک»

کدام تصویر گویای آینده خاورمیانه است؟

نقشه‌های مبتلا به ضعف ایمنی درونی

سال‌های رفته به ما آموخته که چه مصیبت‌هایی چشم به راه نقشه‌هایی است که تکه‌تکه می‌شوند و به صحنه باز

مصر و ترکیه و آزمون لیبی

ترکیه و اردوغان با دخالت نظامی مستقیم خود درلیبی به دنبال چه هستند؟

قطره‌ای فروتنی و تبانی

لیبیایی تباه شده است. نمی‌تواند زمان بازگشت لیبی به لیبی را پیش‌بینی کند.

محسن ابراهیم و بیروتی که می‌میرد

درابتدا سعی کردم آنچه می‌بینم و می‌شنوم را باور نکنم. آرزو می‌کردم مسئله یک حقه تلویزیونی باشد.

حمیمیم در عصر «هواوی»

مشاوران او را با شب تنها گذاشتند و رفتتند. نگران نیستند. هنوز پیری دروازه روزهای او را نکوبیده.

رهبر«انقلاب بزرگ»

هم محله‌ای ما ازیاد برد ما در جهان پس از ظهور ژنرال «کرونا» زندگی می‌کنیم.

ترامپ، شی و عوارض ویروس

این فصل هراس بزرگ به پهنای نقشه‌ها و قاره‌هاست.

سرزمین بین السفیرین

مصطفی الکاظمی می‌داند نخست وزیری در برحه زمانی حساسی به او رسید.

جاده ابریشم و راه «کرونا»

این جمله را قبلا شنیده‌ایم« جهان پس از این تاریخ مانند قبلش نخواهد بود».

دد و تصمیم‌های دشوار

در زمان «کرونا» ترس شهروند جایگاه اول را دارد.

Pages

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای