غسان شربل

غسان شربل

سردبير الشرق الاوسط 

Writer Articles

رهبر«انقلاب بزرگ»

هم محله‌ای ما ازیاد برد ما در جهان پس از ظهور ژنرال «کرونا» زندگی می‌کنیم.

ترامپ، شی و عوارض ویروس

این فصل هراس بزرگ به پهنای نقشه‌ها و قاره‌هاست.

سرزمین بین السفیرین

مصطفی الکاظمی می‌داند نخست وزیری در برحه زمانی حساسی به او رسید.

جاده ابریشم و راه «کرونا»

این جمله را قبلا شنیده‌ایم« جهان پس از این تاریخ مانند قبلش نخواهد بود».

دد و تصمیم‌های دشوار

در زمان «کرونا» ترس شهروند جایگاه اول را دارد.

هزینه بودن درطوفان‌ها

بار اول همه گمان کردند ابرهای تیره به زودی می‌روند.

افسردگی دیوارهای تکراری

*این روزها چه احساسی داری؟ -وقتی مرگ تبدیل به بند اول برنامه‌های کاری بشود، تنها یک هدف برای انسان

خدّام و تونل دلگیر و «کرونا»

«کرونا» بر همه چیز سایه انداخت.

​آنانکه رؤیای جهانی با توحش کمتررا دارند

فردا روزی نویسنده‌ای ادعا می‌کند سال‌ها پیش اشاره کرده که جهان را وبایی فرامی‌گیرد و در قاره‌ها و کش

«دهکده» پس از زمین لرزه

چشم از خواب بازمی‌کنی و افسردگی را می‌بینی که منتظر نشسته.

​نقشه‌ها، جزیره‌ها، گوشه‌گیری‌ها و ماسک‌ها

دیدار با آقای ساکستن همیشه لذت بخش و مفید بوده است.

​«کرونا» در زمان توئیت کاران

سیاست‌مدار گفت، به یاد نمی‌آورد موضوعی چنین موفق شده برای مدت زمانی طولانی درصدر مسائل قرارگیرد آن ط

​سوریه و پیام‌های آغشته به خون

وحشت از ویروس «کرونا» ساکنان «دهکده جهانی» را فراگرفت و درصدر مسائل مورد توجه رهبران و دولت‌ها قرارگ

قاتل جدید قاتل بزرگ نیست

قاتل جدید توجه مردم را به خود جلب کرد.

​پوتین راه حل یا مشکل؟

چند سالی است که «نشست امنیتی مونیخ» به فرصتی برای سنجش سطح نگرانی بین‌المللی تبدیل شده چون تریبون هم

Pages

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای