غسان شربل
سردبير الشرق الاوسط

پنجره‌ای از ثبات در دریای طوفانی   

خاورمیانه به فضایی از ثبات نیاز دارد... به هیچ وجه ساده نیست که نسل‌ها در خیابان‌های شهرهایی انباشته شوند که به ساکنان خود وعده‌ای جز فقر یا مهاجرت نمی‌دهند   

مقدمات جهانی دردناک 

دوستم گفت:« وقت خود در دنبال کردن اخبار سیاستمدارها یا مصاحبه با آنها تلف نکن. نقش آنها در ساخت آینده جهان کاهش یافته است. دیگر سخن از آن دولت‌ها، زرادخانه‌ها.

وعده‌گاه اوکراینی جده 

کسانی که در نشست جده پیرامون اوکراین شرکت کردند، می‌دانند که به کنکاش درباره بحرانی پرداختند که جهان چندین دهه‌ است مشابه آن را به خود ندیده است... بحرانی بسیار خطرناک درصحنه اروپایی‌ آن. و غوطه‌ور شدن یک کشور بزرگ در آن. و غرب در تصمیم خود پا را برای جلوگیری از پیروزی روسیه…

لبنان نیاکان و نوه‌ها 

سیاستمدار گفت:« احساس درد می‌ کنم تا آن را خواری ننامم. کشوری که در فقر و بی قانونی غرق شده و مهاجرت بهترین جوانانش را می‌ بلعد، در انتظار بازگشت فرستاده مکرون در ماه سپتامبر است، به این امید که بتواند نیروهای سیاسی را برای انتخاب رئیسی برای این جمهوری از هم گسیخته متقاعد کند. متأسفانه ما از جنگ و…

  شی، کسینجر و پوتین 

روسیه توانایی خود را برای مانور بین قدرت‌های جهانی از دست داده است... اگر به نظر برسد که روسیه در حال غرق شدن است، چین غرق شدن با آن را انتخاب نخواهد کرد 

کیف منفجر شد و چهره یمن را تغییر داد 

همکاری نزدیک با آقای رئیس جمهوری، رهبر چندان آسان نیست، خواه اسمش صدام حسین، معمر قذافی یا علی عبدالله صالح باشد. بر این کار دست‌آوردهایی مترتب می‌شود که غیر قابل انکار است. دایره حفاظتی را برای شما فراهم می‌کند که جوهر قوانین اساسی که اغلب در خدمت رهبر عمل می‌کنند نمی‌توانند آن را فراهم کنند. این امر باعث نفوذ شما در میان وزرا و ارتش می‌شود زیرا آنها احساس می‌کنند که تو به گوش رئیس جمهوری نزدیک هستی و محل اعتماد او. این تو را وارد دایره تصمیم گیری می‌کند و کمک می‌کند تا پیچیدگی‌ها و شرایط همچنین دسیسه‌ها را بدانی. همکاری نزدیک با تصمیم گیرنده نهایی یک امتیاز مطلق است.

رهبر «واگنر» از اینجا گذشت 

دشمنان من صحنه دیگری را می‌خواستند. شهر روستوف را بر سر کسانی که وارد آن شده‌اند ویران کنم. و خیابان‌هایش پر از خودروهای در حال سوختن شود. و صفحه‌های نمایش‌ را تصاویر اجساد روس‌ها و مزدوران بگیرد. و سربازان ما در خطوط مقدم در اوکراین آشفته شوند. و اینکه عناصر غربی در آنجا به صفوف ما نفوذ کنند. و مرا درگیر دو جنگ ببینند. و روس‌ها احساس نگرانی کنند چرا که آتش «واگنر» به سرزمین مادری بازگشته است. گاهی باید جلوی خشم خود را بگیری تا در دامی که دشمنانت آرزوی آن را دارند غرق نشوی. و این کاری است که من انجام دادم.

نجات روسیه و جهان 

آمریکا می‌تواند در سایه یک مرد ضعیف زندگی کند، اما روسیه نمی‌تواند... جهان تاوان پیروزی پوتین را خواهد پرداخت و بیشتر از این برای شکست او خواهد پرداخت. 

بوکسور ترک 

بوکسور باکی از کبودی‌ها ندارد. دردش می‌گیرد از اینکه زمین زده شود. می‌میرد از اینکه بیرون رینگ پرت شود. برای بوکسور معتاد ابتدای بازنشستگی همان اول مرگ است.

حامل دو تابوت رخصت رفتن می‌طلبد 

رهبر «المختاره» مقیم پیچ‌های جغرافیا و تورهای تاریخ است. این همان چیزی بود که وقتی ولید جنبلاط داستان آن روز دردناک و طولانی مارس 1977 را برایم تعریف کرد.