مها محمد الشریف

مها محمد الشریف

Writer Articles

طرح خرابکارنه ایران به قهقرا می‌رود

طبیعی است که ایران مشغله اصلی جهان و موضوع مسلط بر رسانه‌ها در هر زمان باشد، هرتحرک امریکا و غرب در

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای