ریم الهاشمی

ریم الهاشمی

وزیر مشاور درامور همکاری‌های بین‌المللی کشور امارات

Writer Articles

دست‌آوردی اماراتی و عامل امیدواری

امارات این هفته به مرحله برجسته‌ای درتلاش‌هایش برای مبارزه با «کووید-19» رسید به طوری که کمک‌هایش در

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای