على المزيد

على المزيد

 کارشناس امور اقتصادی

 

Writer Articles

نامزد جدید

کشورهای جهان سوم از نامزد کردن شهروندان خود برای سازمان‌های بین‌المللی طفره می‌روند، شاید به دلایل م

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای