انعام کجه جی

انعام کجه جی

روزنامه نگار ونویسنده 

Writer Articles

هنر پیرایش سرِ طاس

خیال کردم مرا دست می‌اندازد وقتی گفت هنرپیشه امریکایی یول برینر یکی از مشتری‌هایش بود.

جیزیل به جای ناپلئون

شهرداری «روان» مجسمه ناپلئون را از جای خود برداشت.

وزیری که آواز می‌خواند و خانم وزیری که مانکن می‌شود

آن را قدرت نرم می‌نامند. به نظر بسیاری قدرت کاراتر است.

حدیث روح

خوابگرد بودند، به خواب‌شان ادامه می‌دادند، مانند جادو شده‌ها آرام حرکت می‌کردند.

و عقیق لب‌هایش

گمان می‌کردم کلمه «فلسطین» واژه‌ای است که بیشترین تلفظ را بر زبان عرب‌ها دارد تا اینکه «کرونا» آمد و

و خانم دکتر شالش را برداشت

در یک دقیقه، منتقد سینمایی فرانسوی نظرش را درباره فیلم سینمایی سعودی گفت.

دیپلماسی سفره

شاید برای پیچیده‌ترین مشکلات برسفره غذا راه حلی پیدا بکنی.

دور دنیا با شلوار

این پسرجوان دریانورد کیست که «گوگل» جشن تولدش را گرامی داشته؟

پاسخ به پرسش المتنبی

چگونه برگشتی ای عید؟

لحظه حبس اشک

مرد تهیدست کلیه‌هایش را می‌فروشد تا برسفره کودکانش غذا بیاورد.

اگر تشنه لب مردم

جنگ‌های قرن بیست و یکم جنگ‌های آب خواهند بود. این سخن را از چندین دهه پیش می‌شنیدیم.

وزرایی که فرزند پیشخدمت بودند

این ملاحظه‌‌ای معنادار درزمانی است که صدای زنان بالا رفته.

بلبلان زبان

شنیدم می‌گفت:«انضربت بوری» منظورش را نفهمیدم.

ملکه کلاه‌ها

جهان سرگرم ویروس ویرانگر است و جمعی از پیرزنان انگلیسی مشغول جانشینی فلیپ شاهزاده بریتانیایی‌اند.

یک دماغ و شش چشم

از زبان مردان می‌شنویم که شهرها را به زنان تشبیه می‌کنند.

Pages

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای