فاطمه عبد الله
گوناگون بسام كوسا في مشهد من «تاج»

شروعی جذاب برای سریال‌های سوری

شروع سریال‌های سوری در ماه رمضان امسال جذاب به نظر می‌رسید. با نام‌های درخشان، بیننده می‌تواند در بخشی که پر از فراوانی است، آنچه را که دوست دارد انتخاب کند. بسته غنی است و اولین برداشت میل به ادامه تماشا را افزایش می‌دهد.

فاطمه عبد الله ( بیروت)
گوناگون قلب اصاله نصری آرام گرفت؟

قلب اصاله نصری آرام گرفت؟

قلب اصاله نصری آرامش می خواهد اما ناگهان دوباره بی قرار می شود. قلبش آشوب است و تپید و با وجود فائق حسن روی آرامش به خود دید. قلب این دو تند زد و ازدواج کردند…