نایل فرگوسن

استفاده بد از تاریخ در جنگ سرد آمریکا و چین

«مردان فقط از تاریخ یاد می‌گیرند که چگونه اشتباهات جدید مرتکب شوند» این جمله مورخ بزرگ انگلیسی A. J. B. تیلور زمانی به شدت افسرده‌ام کرد. در سال 1981 برای مطالعه تاریخ مدرن در دانشگاه آکسفورد درخواست دادم تا درس‌های از گذشته بیاموزم. وقتی دانشمندی که مورد احترامم بود به من توصیه کرد که پروژه‌ام بیهوده است، غمگین شدم.