اكرم البنی
نویسنده سوری

سوری‌ها و احیای توافق هسته‌ای با ایران

نکته عجیب اینکه اکثر سوری‌ها با اختلاف جهت‌گیری براین توافق دارند -هرچند با مقدمات و اهداف متفاوت- که موفقیت در احیای توافق هسته‌ای با ایران اثر زیادی بر واقعیت کشوشان و آینده‌ آن دارد تا جایی که توافق دارند ایران یک طرف اثرگذار و دارای تأثیر در زندگی و سرنوشت آنهاست و پس از احیای توافق هسته‌ای…

کاری که ایران برای ماندن درسوریه می‌کند

اگر بپذیریم که هدف اعلام شده قانون «سزار» سرنگونی نظام سوری نیست؛ بلکه برای فشار آوردن برآن و مجبور کردنش به عقب نشینی و تن دادن به راه حل سیاسی براساس بیانیه سال 2012 ژنو و قطعنامه شماره2254 شورای امنیت باشد که راه را برای پایان بخشیدن به حضور نظامی ایران و نفوذ گسترده آن درسوریه هموار می‌کند. و…

​اما.... چه چیزی برای نظام سوری ماند؟

این مسئله‌ای بدیهی است که حاکمان چندان اهمیتی به صحنه فاجعه باری که سوریه بدان رسید ندهند، کسانی که به صراحت اعلام کردند آماده‌اند کشور را برای ادامه سلطه‌ و فساد و امتیازهای‌شان به آتش بکشند. و بدتر از آن برخی‌شان می‌گویند که این مقدار خون ریزی و اقدامات تنبیهی علیه کسانی که انقلاب سوریه را راه…

بهای پیروزی مورد ادعای رژیم اسد

در یک کمدی طنزآمیز، میزان قیمت و بهایی که باید ملت سوریه در برابر استمرار رژیم اسد، طبق فهم و درک این رژیم و هم پیمانان آن، بپردازد مورد بررسی قرار گرفته و بایسته‌های مورد نظر این رژیم برای پیروزی علیه تروریسم و همچنین بازگرداندن مناطقی که سالیانی از سیطره آن بیرون بودند ذکرشده است. بها و تاوان…

​توهم جدایی میان رژیم اسد و رژیم ایران

در دهه هشتاد و نود سده بیستم این توهم در میان بیشتر کشورهای زیان‌دیده از سیاست رژیم حافظ اسد منتشر شده بود که در قبال سیاست داخلی و سرکوبی و کشتار داخلی این رژیم، به‌آن فشار نیاورند؛ به این بهانه که این فشارها در قبال، مثلا، سیاست‌های رژیم در فلسطین و لبنان، شاید موجب شود بیشتر به سوی شوروی تمایل…

اهداف سیاسی و نظامی منطقه امن در سوریه

کسی بدین مسئله دقت نکرد که وقتی ملت سوریه به برقراری یک منطقه امن نیاز داشت، و آن‌را برای گریز از مرگ و دستگیری و آوارگی درخواست می‌کرد، و همگان آن‌را جزو شعارهای اصلی انقلاب سوریه در سپتامبر 2011 قلمداد می‌کردند، هیچ‌کس بدان اهمیتی نداد و تنها در حد شعار باقی ماند، و به‌همراه ویرانه‌های سوریه به…