دکتر مشعل فهد السلمی

دکتر مشعل فهد السلمی

رئیس پارلمان عربی

Writer Articles

امنیت ملی عربی در خطر

جهان عرب شرایط سیاسی و امنیتی بسیار خطرناکی ازنظر حجم چالش‌های بزرگی که امت عربی را درهم می‌کوبند تج

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای