ترکی الفیصل

ترکی الفیصل

Writer Articles

خاطرات «کرونایی» (2)

بیش از شش هزار دانشجوی دختر و پسر اعزامی سعودی که در بیش از بیست کشور مشغول به تحصیل دررشته‌های پزشک

دلمشغولی‌های کرونایی

«کرونا» به قلب بشریت زد، هرکس درانجام اقدامات پیشگیرانه شتاب کرد، موفق شد از آثار زیابنار آن بکاهد و

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای