دکتر محمد علی الحسینی

دکتر محمد علی الحسینی

 

دبیر کل شورای اسلامی عربی در لبنان

Writer Articles

لبنان و اسرائیل، ترک مخاصمه و عادی سازی روابط

لبنان امروز میان کشمکش سهمگین داخلی بین دو جریان قراردارد؛ اولی خواستار بی‌طرفی کامل کشور است و اکثر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای