بریتانیا و آلمان... آتش بس پایدار

بریتانیا و آلمان... آتش بس پایدار

استمع إلى المقالة

روزهای سخت و خطرناکی را پشت سر می گذاریم. صحنه‌های فاجعه‌بار در خاورمیانه از زمان حمله دلخراش «حماس» به اسرائیل در 7 اکتبر نشان‌دهنده این موضوع است. به عنوان پدر و مادر، وقتی می بینیم این تعداد زیاد از کودکان کشته یا مجروح می شوند، قلب ما می شکند، در واقع، کشته شدن هر انسان بی گناه در 7 اکتبر و بعد…