ناصیف حتی به «الشرق الاوسط»: سیاستمداران لبنانی تغییر را نمی‌خواهند

ناصیف حتی به «الشرق الاوسط»: سیاستمداران لبنانی تغییر را نمی‌خواهند

چهارشنبه, 5 اوت, 2020 - 22:30

ناصیف حتی وزیر خارجه مستعفی لبنان به الشرق الاوسط گفت که دلیل استعفای وی از وزارت خارجه این است که پس از ۵ و نیم ماه از حضورش در دولت به این نتیجه رسید که رویکرد اصلاح طلبانه مورد نظرش وجود ندارد.

حتی ادامه داد: حاکمیت، فاقد اراده و عزمی برای انجام اصلاحات است و این موضوع به دلیل فشارها و مداخلات در چارچوب بازی سیاسی سنتی دوچندان شده‌است.

او افزود، «من یک طرف و یک حزب را مسئول این وضع نمی‌دانم، بلکه ساختار سیاسی لبنان، زمینه بازی سنتی آن برای حفظ وضع موجود و شاید تن دادن آن به برخی اصلاحات آرایشی و قشری را مسئول اوضاع فعلی می‌دانم».

وی ادامه داد: «برخی در دولت می‌گویند ما به سمت اصلاحات حرکت کردیم، اما شرایط مانع این کار شد. من طرفدار این دیدگاه نیستم».

وزیر خارجه سابق لبنان اضافه کرد: «دلیل واقعی و نخست استعفای من، ناامیدی است. من امیدوار بودم که با طی کردن روند محکم اصلاحات به پیش برویم. این نظر و اعتقاد من است. به جای اصلاحاتی که من به دنبال آن بودم، فهمیدم که ما به منطق محاصصه (تخصیص فرقه‌ای مناصب سیاسی) بازگشتیم و به جای تقابل با آن و تسریع در اصلاحات، عکس این وضعیت را لمس کردم. ساختار سیاسی موجود اصلاحات را نمی‌پذیرد».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای