حازم صاغيه

پناهندگان و مهاجران پس از انتخابات اروپا

نتایج انتخابات اروپا بار دیگر دشواری‌های پیوند جریان‌های گسترده در جوامع اروپایی و جنبش همبستگی جهانی با غزه را نشان داد. اگر دونالد ترامپ پس از چند ماه به ریاست جمهوری آمریکا برسد، ورود او تنها این مشکلات را دوچندان می‌کند. حتی عبارت «جوانان» که اخیراً اغلب برای نشان دادن موضع امیدوارکننده و جدید…

گویی عراق از صفر تأسیس می‌شود و تأسیس نمی‌شود

عراق امروز در عین حال به عنوان هویتی در جستجوی مکان و مکانی در جستجوی هویت آشکار می‌شود. اما این دو جستجو، در مسیرهای لرزان خود، دو چیز را نشان می‌دهند: اینکه آن کشور در حال تجربه یک مرحله پایه‌گذاری است، به این معنی که به دنبال تطبیق مکان و هویت و پیوند آنها با یک جامعه ملی است که…

لبنان، ایران و اشکال همبستگی با غزه

در باره معنای همبستگی با غزه که توسط متخصصان كنونى همبستگی بیان مى شود، تردیدهای زیادی وجود دارد

درباره جنگی که پیروز مطلق ندارد

«آمریکا تنها است »: این روزنامه براى اتفاقات اخیر در شورای امنیت اینگونه تيترى انتخاب كرد. در واقع، آمریکا زمانی که وتو را اعلام کرد، تنها بود و هیچکس در جهان ا

این یک جنگ بسیار بی رحمانه است نه ماوراء طبیعی و معجزه ...

وقتى كسى گرفتار مصیبت غیرمنتظره‌ای می‌شود که حجم آن از تصورش فراتر می‌رود، اولین واکنشش این است که همه چیز پيرامون خود را نفرین کند. دنیا به نظر او مکانی ناامن، انسان ها موجوداتی خطرناک، افكار دروغ محض و ذهن غیر ضروری به نظر می رسد. نه داشته هاى شناختی فرد را برای این رویداد آماده…

... که حافظ اسد در این جنگ لعنتى بسیار زنده است

کسانی که در جنگ ها شرکت می کنند محدود به کسانی نیستند که پا در آنها می گذارند، قربانیان آنها مى شوند، تأثيرات شان آنها را فرامی گيرد یا سیر آنها را زير نظر می گيرند. افراد یا نمادهایی که به این یا آن دلیل احضار می شوند نيز در جنگ شرکت می کنند. براى نمونه در جنگ‌های مذهبی، پیامبران، رسولان، شهدای…

.. دراینکه اسرائیل، ایران و «حماس» غزه را نابود می‌کنند 

اگر حق مقاومت در برابر چنین اقداماتی غیرقابل تردید است، این می‌ماند که «طوفان الاقصی» تنها شکل مقاومتی بود که نباید رخ می‌داد

افغانیزه کردن مشرق عربی؟ 

برخی از سرفصل‌های افغانستان بدون شک با سرفصل‌های زندگی و سیاست کنونی در مشرق عربی متفاوت است 

یا ما در مشرق عربی به سمت پسا دولت-ملت می‌رویم؟ 

نظری وسیع وجود دارد که به مسائل آزادی‌ ها، حقوق و منافع به مثابه لوکوموتیوی می‌نگرد که به تحولات ملی و دموکراتیک در کشور های مشرق عربی، یعنی ایجاد مجدد میهن‌ ها منجر می‌شود. در اینجا شهروندان در میادین عمومی ظاهر می‌شوند و نظامی بدون مشروعیت و آلوده به منافع را سرنگون می‌کنند و نظامی مشروع که منتخب مردم و بیانگر منافع آنها است برپا می‌شود.

لبنان: عدالت یا مقاومت 

وقتی لبنانی‌ها خاطره حزن‌انگیز انفجار بندر بیروت را به یاد می‌آورند، موضوع عدالت برای قربانیان جنایت به شدت به منصه ظهور می‌رسد. و عدالت باید با درخواست حقیقت