جینس ستافریدیس

جینس ستافریدیس

Writer Articles

چگونه باید با قایق‌های تندروی ایرانی برخورد کرد؟

رئیس جمهوری دونالد ترامپ، با انتشار یک «توئیت» پیام هشداری برای ایران فرستاد و گفت، ایجاد هرگونه «مز

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای