جیمز ستافریدیس

جیمز ستافریدیس

Writer Articles

ضربه‌های اخیر امریکا، پیام درست به تهران

جنگنده‌های امریکایی روز پنجشنبه گذشته با بمب‌های هدایت شونده بسیار دقیق به مرکز زیرساختی حمله کردند

درباره تلاش‌های بایدن و نگاهش به خاورمیانه

دسامبر سال 2019 در سفری به پادشاهی عربی سعودی بودم که دو پهپاد به تأسیسات بزرگ نفتی آن کشور حمله کرد

تحریک‌های ایرانی پیام هشداری به بایدن

اعلام ایران مبنی بر بالا بردن سطح غنی‌سازی اورانیوم دراختیار خود تا سطح 20درصد که از سطح 4 درصد معین

چگونه باید با قایق‌های تندروی ایرانی برخورد کرد؟

رئیس جمهوری دونالد ترامپ، با انتشار یک «توئیت» پیام هشداری برای ایران فرستاد و گفت، ایجاد هرگونه «مز

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای