خالد قشطینی

نگهبانش دزد است

«حامیها حرامیها/نگهبانش دزداست» از ضرب‌المثل‌های مشهوراست. اما به نظرمی‌رسد در زبان عربی معنایی عمیق‌تر ازجناس و آهنگ ظریفش دارد. این گفتار دردیگر کشورهای عربی کاربرد دارد و برای آن داستان‌های متفاوتی گفته می‌شود. معمولا مردم برای تمسخرمسئولین به هم ریخته و نظام‌های مبتنی بر رشوه و اختلاس و دزدی به…

به احترام اندک فرهیختگان

اگر بتوانیم عقب ماندگی و استبداد حکومتی را به میزان فشارش بردانشمندان و فرهیختگان بسنجیم، می‌توانیم سطح تمدن و اهمیت دادن به پیشرفتش را با مقدار احترام و رعایت دانشمندان و اندیشمندان و چهره‌های فرهنگی محک بزنیم. مسئله در دوران حکومت عباسیان و دوران شکوفایی تمدن اسلامی چنین بود. حالا که این را گفتم…

درباره نکته سنجان بغداد

برمی‌گردم سراغ طنز درعراق و می‌گویم کشوری است که در دوران معاصر شهرتش در داشتن نکته به پای مصرنمی‌رسد، اما در حقیقت تعداد نه چندان کمی نکته سنج و ظریفه گو وجود داشتند که در دوره پادشاهی و روزهای خوش مشهور شدند مانند؛ عبدالمجید الشاوی، دکتر فایق شاکر، قاضی عبدالعزیز الخیاط و البته شاعر مردمی عبود…

عجایب رود دجله

هنوز ابوجعفر المنصور از کار ساختن شهر بغداد فارغ نشده بود که مشکلات این ساخته هویدا شدند. شهرداری ناچار شد پلی چوبی بر رودخانه بزند تا مردم بتوانند میان منطقه الکرخ و الرصافه رفت و آمد کنند. اما خود پل مشکل دیگری به وجود آورد آن هم برای تردد شناورها از شرق به غرب. شهرداری ناچار شد ظهرها پل را ببندد…

طنز از طنزنویس جدا نمی‌شود

ریچارد شریدان یکی از زبردست‌ترین طنز نویسان صحنه تئاتر انگلیسی بود. با گذشت حدود دو قرن از مرگ‌اش، بسیار کم اتفاق می‌افتد که سالی بگذرد و صحنه‌های نمایش بریتانیایی آکنده از عرضه یکی از آثارش نشود. حتی پس از اینکه نماینده پارلمان بریتانیایی شد، روح طنز از او جدا نشد و در سخنانش به عنوان نماینده…