خالد قشطینی

خالد قشطینی

Writer Articles

نگهبانش دزد است

«حامیها حرامیها/نگهبانش دزداست» از ضرب‌المثل‌های مشهوراست.

به احترام اندک فرهیختگان

اگر بتوانیم عقب ماندگی و استبداد حکومتی را به میزان فشارش بردانشمندان و فرهیختگان بسنجیم، می‌توانیم

درباره نکته سنجان بغداد

برمی‌گردم سراغ طنز درعراق و می‌گویم کشوری است که در دوران معاصر شهرتش در داشتن نکته به پای مصرنمی‌رس

عجایب رود دجله

هنوز ابوجعفر المنصور از کار ساختن شهر بغداد فارغ نشده بود که مشکلات این ساخته هویدا شدند.

طنز از طنزنویس جدا نمی‌شود

ریچارد شریدان یکی از زبردست‌ترین طنز نویسان صحنه تئاتر انگلیسی بود.

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای