زهير الحارثى

زهير الحارثى

Writer Articles

نشست گروه بیست؛ بهبود اقتصاد و آرامش‌بخشی به جهان

در زمانی که جهان هنوز سرگرم مبارزه با ویروس نوپدید کروناست، نگاه‌های جهان امروز به سمت سعودی دوخته م

الکاظمی درسعودی؛ معنا و پیام

روز دوشنبه مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق مهمان کشور سعودی خواهد بود و این اولین سفر رسمی او پس ازرسید

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای