فایز ساره

فایز ساره

Writer Articles

​ایران پس از ژنرال در سوریه

بی اغراق باید گفت حضور ایران در سوریه پس از حذف مهندس‌اش قاسم سلیمانی با زمانی که زنده بود تفاوت خوا

داستان دنباله دار بازداشت‌ها در سوریه

برخی براین باورند که با کاهش عملیات نظامی در سوریه یا توقف کامل آن شاید عملیات مستمر بازداشت و مجهول

تهران پناهگاه پایانی اسد

همچنان سفر ناگهانی بشار اسد به تهران و مذاکرات و توافقاتی که در آن صورت گرفت مورد توجه بسیاری از کشو

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای