پیشنهاد ما

واقعیت‌های جدید برای رمان عربی

واقعیت‌های جدید برای رمان عربی

تغییراتی که در زندگی به وجود می‌آیند تغییر در فرم ادبی و زبان بیان را تحمیل می‌کنند وقتی رمانی مدرن می‌نویسی به معنای آن است که کشیده‌ای به جامعه ادبی می‌زنی؛ رمان مدرن اینگونه خودش را معرفی می‌کند.

قدرت نمادین در رمان عربی و خشونت

قدرت نمادین در رمان عربی و خشونت

آیا دادن اختیار فرهنگی می‌تواند به یک نهاد یا ایدئولوژی قدرت نمادین ببخشد که به وسیله آن الگوی فرهنگی مستبدانه خودش را تحمیل کند و این حق را داشته باشد که خشونت نمادین خود را اعمال کند با این فرض که آن قدرت مرجعیتی است که گرو‌ه‌ها یا طبقات زمام امور خود را به آن سپرده‌اند یا مشروعیت نمایندگی را به ا

کافکا؛ کابوس‌های انزوا و سکوت

درچنین ماهی از سال 1924 فرانتس کافکا درسن چهل سالگی درگذشت. اما من کی برای اولین بار نام کافکا را شنیدم؟ دقیقا نمی‌دانم. همه آنچه می‌دانم این است که سال 1975دانشیار دانشکده ادبیات دانشگاه حلب بودم و خودم را با حسرت آماده پرواز به فرانسه می‌کردم تا مدرک دکترای نقد ادبیات معاصر بگیرم.

 ادگار موران... مردی که قرن بیستم را درنوردید

ادگار موران... مردی که قرن بیستم را درنوردید

*به نظراو جهان پس از«کرونا» به هیچ وجه مانند پیش ازآن نخواهد بود و از غرب سرمایه داری می‌خواهد که رفتارها و روش‌های افراطی و پرستش گوساله طلایی را تغییر دهد در ابتدا بگویم که ادگار موران نمایانگر پدیده منحصربه فردی است.

شهرزاد دست ازگفتن سخن‌های مباح برنمی‌دارد

شهرزاد دست ازگفتن سخن‌های مباح برنمی‌دارد

منتقد مغربی عبدالفتاح کیلیطو دوباره به «هزار و یک شب» بازمی‌گردد؛ او اصلا از «شب‌ها» فاصله نمی‌گیرد، این تحفه ادبی که از خواندن و بیرون کشیدن رازهایش و پیون زدن آن به شاهکارهای ادبیات جهان خسته نمی‌شود.

قطار به سمت هانا؛ لذتى كه  پراكندگى مي گيرد

قطار به سمت هانا؛ لذتى كه پراكندگى مي گيرد

این روزها به خاطر قرنطینه اجباری و ازترس دست دادن با مهمان ناخوانده‌ای به نام «ویروس کرونا» سراغ کتابخانه‌ام رفتم تا میوه‌های رسیده را بچینم که هنوز خورده نشده‌اند و تعداد قابل توجهی کتاب یافتم؛ مجموعه‌های شعر و کتاب‌های نقد که چند مبحث و بخش از آنها را خواندم و کنار گذاشتم.

​ از وبا و ادبیات

​ از وبا و ادبیات

ادبیات وبا همیشه بوده چون وباها همیشه بوده‌اند. آنچه ادبیات وبا، طاعون و مصایب را برجسته می‌سازد، پایبندی آن به کشف است اگر گونه‌ای از تفسیر باشد؛ نوعی معنای برآمده از تجربه زنده از دلهره، وحشت و ناامیدی است. روایت تلاشی است برای دورساختن بی‌معنایی و خلأی که وبا برجای می‌گذارد.

Pages