پیشنهاد ما

 خالق شکل‌ها در سایه خدای غریب

خالق شکل‌ها در سایه خدای غریب

کم اتفاق می‌افتد نویسنده‌ای به جایگاه والا و یگانه‌ای که جبران خلیل جبران در وجدان عربی و حتی جهانی رسید، دست یابد.

بودلر... شاعر «منحوسی» که شکافی در تاریخ ادبیات فرانسه به وجود آورد

بودلر... شاعر «منحوسی» که شکافی در تاریخ ادبیات فرانسه به وجود آورد

برعکس ویکتور هوگو، این مسکین و بیچاره شارل بودلر هیچ شهرت، شکوه و ثروتی در زندگی نیافت. درنهایت فقر و فاقه و گمنامی مرد و شهرتش تنها پس از مرگش همچون بمبی ساعتی ترکید. اینگونه است که سخن معروف نیچه براو صدق می‌کند:« هستند افرادی که پس از مرگ‌شان متولد می‌شوند»!

انعکاس هنری کودتاهای عربی در یک رمان عراقی

به نظرمی‌رسد دوره قرنطینه خانگی جذاب‌ترین مسئله برای رمان خوانی است؛ خواندن رمان آداب و حس و حال خاص خود را دارد. خواندن رمان همچنین تابع آگاهی و پیشرفت خواننده است. مثلاً من رمان‌های عربی را دوست نداشتم که آن هم به دلیل اثرپذیری زیادم از «مارکز» بود.

 خطر نابودی تالاب‌های بین‌النهرین با ورود فاضلاب صنعتی

خطر نابودی تالاب‌های بین‌النهرین با ورود فاضلاب صنعتی

خبرگزاری فرانسه گزارش داد، به دلیل مدیریت ناکارآمد فاضلاب و همچنین تغییرات اقلیمی، تالاب‌های عراق بیش از هر زمان دیگری با تهدید روبرو هستند. آب فاضلاب سنگین از لوله‌های فاضلاب مستقیماً به تالاب‌های منطقه اهوار الجبایش می‌ریزد که یکی از مهم‌ترین پهنه‌های آب در جنوب عراق است. بر اساس داده‌های سازمان

«کووید-19» فیلسوفان را به چالش می‌کشد

«کووید-19» فیلسوفان را به چالش می‌کشد

از زمانی که مصیبت بزرگ اخیر جهانی ما را فراگرفت، اکثر ساکنان مناطق پیشرفته تغییری را که جهان‌شان را فراگرفته به شکل مضاعف احساس می‌کنند، تا جایی که سخن فیلسوف‌مآبانه‌ای پیرامون «تغییر در ماهیت خود تغییر» رایج شد.

العلای سعودی سرزمین کهن‌ترین رشته سازه‌های باستانی جهان

العلای سعودی سرزمین کهن‌ترین رشته سازه‌های باستانی جهان

«مؤسسه الممالک» در العلا سعودی از یک اکتشاف تاریخی در شمال غرب کشور خبر داد و گفت: باستان شناسان چند سازه سنگی (مانند دیوارهای سنگی) را کشف کرده‌اند که از قدیمی‌ترین بناهای تاریخی جهان هستند و به «مستطیل‌ها» معروفند. مؤسسه الممالک یک نهاد تحقیقات باستان‌شناسی و محافظت از بناهای تاریخی است که مطالعا

ناپلئون پس از دو قرن؛ چرا هگل برایش دست زد؟

ناپلئون پس از دو قرن؛ چرا هگل برایش دست زد؟

فرانسه امسال دویستمین سال درگذشت امپراطور فاتح مشهور؛ ناپلئون بناپارت را گرامی می‌دارد. می‌دانیم که ناپلئون بر فرانسه به عنوان امپراطور حکمرانی کرد تا اینکه در جنگ مشهور «واترلو» درسال 1815 سرنگون شد، سپس خاندانش از صحنه حذف شدند و برفرانسه حکومت نکردند تا اینکه سال 1850 ناپلئون سوم ظهور کرد.

Pages