قرارداد همکاری در راستای ظرفیت سازی برای نهادهای غیر انتفاعی در العلا

قرارداد همکاری در راستای ظرفیت سازی برای نهادهای غیر انتفاعی در العلا

از جمله بخش های اصلی «سند چشم انداز العلا»NPO
جمعه, 27 اوت, 2021 - 23:15

هیات پادشاهی استان العلا و موسسه ملک خالد تفاهم نامه همکاری برای ظرفیت سازی و توانمند سازی سازمان های غیر انتفاعی (NPO) در استان العلا امضا کردند.


فرآیند نهادمند کردن سازمان ها و بخش های گوناگون و نظارت و مدیریت درست و برنامه ریزی استراتژیک و منابع انسانی و اداره مالی و توسعه منابع و برنامه ها و پروژه ها و مخابرات و روابط عمومی از مفاد قرارداد همکاری بین دو موسسه یاد شده است.


در تفاهم نامه همکاری مسایلی مثل برگزاری کارگاه های متعدد درباره مفاهیم کار توسعه محور و اجتماعی و اصول اداره سازمان های ناسودبر و ارتباط موثر و دفترداری و مفاهیم مربوط به خدمات مراجعین گنجانده شده است.

از سوی دیگر، شاهدخت نوف بنت محمد رییس اجرایی موسسه ملک خالد گفت «این سازمان یک پژوهش میدانی درباره شرایط و نیازمندی های نهادهای ناسودبر در العلا انجام و با ارزیابی عملکرد نهادها و زمینه های توسعه آنها توصیه و پیشنهادهای مفید در این زمینه ارایه می کند».


او افزود «این قرارداد منجر به تحقق دستاوردهای عملی می شود و گام مهمی در مسیر اجرای برنامه جامع هیات پادشاهی استان العلا برای توسعه پایدار این منطقه در پرتو سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی است».


از سوی دیگر، مهندس عمرو المدنی رییس اجرایی هیات پادشاهی استان العلا گفت «این برنامه در راستای تلاش برای توسعه نهادهای نادسوبر و استقرار یک نظام جامع برای تنظیم این سازمان ها است. هیات پادشاهی العلا برای توسعه و ارتقای عملکرد این موسسات و فعال سازی و توسعه آنها تلاش می کند. همچنین از طریق برنامه های متعدد برای افزایش تاثیر این موسسات برای اهالی استان و حمایت از منابع انسانی فعالیت می کنیم».

بخش غیر انتفاعی از جمله بخش های اصلی سند چشم انداز العلا است و این سند با توجه به سند چشم انداز ۲۰۳۰ تنظیم شده است. در این سند به سه محور اصلی اشاره شده «جامعه پویا و اقتصاد شکوفا و میهن بلندپرواز». برنامه ها و طرح های گوناگونی برای اجرای این اهداف در نظر گرفته شده و برخی از آنها در عمل اجرا شده اند. برنامه «سفر به گذشته» از جمله برنامه های در حال اجرا تحت قالب سند چشم انداز العلا برای رسیدن به توسعه پایدار در این استان و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود برای ایجاد منابع اقتصادی متنوع است.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای