سوسن الشاعر

سوسن الشاعر

Writer Articles

اردوغان یا ترکیه؟

رجب طیب اردوغان سال 1945 به دنیا آمد یعنی اکنون 75 سال دارد ، درست است که کمرش رو به خمیدگی گذاشته،

​ترکیه و جهان عرب؛ بازگشت به فضاهای 1916

با پایان یافتن سال 2019 انقلاب عربی علیه اشغال ترکی صد ساله می‌شود که منشأ برکات بسیاری شد و ترکیه م

​چه خبر از انقلاب دو ملت عراق و لبنان؟

خبر جدید اینکه فشار بر نظام ایران آن طور که انتظار می‌رفت از سوی ملت ایران وارد نشد بلکه از شهرودندا

​استعمار اروپایی و استعمار ایرانی

درگذشته اشغال کشورها و استعمارشان برای تسلط بر منابع آنها بود و انتقال آن منابع به منظور تأمین رفا

​پیروزی سعودی بر ایران

شاخص‌های رشد پادشاهی عربی سعودی و مقایسه آنها با گزارش‌هایی که اوضاع اقتصادی ایران را توضیح می‌دهند،

محاصره کامل طرح توسعه طلبانه ایران

جف وایس همکار موسسه مشورتی که مرکز آن در بوستن است و متخصص مذاکرات میان شرکت‌های بزرگ و نویسنده کتاب

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای