زاهی حواس

زاهی حواس

دکترزاهی حواس وزیرمشاور سابق درامور آثار باستانی مصر و مدیر آثار جیزه

Writer Articles

جشن آغاز سال فرعونی

داستان‌ها و حکایت‌هایی درباره فرعون‌هایی است که برخی غیرمتخصص‌ها و حتی متخصصان آثار فرعونی درباره آن

انتقام ملکه کلئوپاترا

با همکاری یک باستان‌شناس از جمهوری دومنیکن به مدت 12 سال دنبال مقبره ملکه کلئوپاترا گشتم.

ماجراجویی در جهان آثار باستانی

دست به ماجراجویی‌های زیادی دردنیای آثار باستانی زده‌ام و هنوز هم وارد زیرزمین‌ها و تونل‌ها و مقبره‌ه

داستان ستون‌هایی که درنیل غرق شدند

شنزارها، میان خانه‌ها و آب‌های مدیترانه را به دنبال آثارمی‌کاویم، اما هیچ کسی تصور نمی‌کرد ممکن است

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای