اميل امين
نویسنده مصری
TT

نشست بیست؛ زمانی برای غنیمت شمردن فرصت‌ها

وقتی می‌بینیم نشست گروه بیست به میزبانی پادشاهی سعودی یک نشست استثنایی است که در شرایط بی سابقه‌ای برگزارمی‌شود در گفتار خود هیچ اغراقی نکرده‌ایم، چرا که شرایط جهانی پیرامون آن به نظر خارج از چارچوب شناخته شده و آشنا و تعریف شده می‌رسد. پیش از همه اینها مصیبت بزرگی است که موجب شیوع ویروی شد که از ویژگی‌های آن اینکه کسی نمی‌داند به درستی چطور با آن روبه رو شود و روز بشریت را به پرازنگرانی و شبش را به بی‌خوابی تبدیل کرد. همچنین این مصیبت موجب بحران اقتصادی شد که پیامدهای آن به زودی بر همه حوادث سایه خواهند انداخت.

در کنار مصیبت بزرگ با اوضاع زیست محیطی نابه‌سامانی روبه روهستیم که بشریت را تهدید می‌کنند اگر با بی توجهی ادامه یابد و همچنان علیه طبیعت فعالیت شود. همچنین وضعیت پرتنش سیاسی غیرعادی درآن سوی اقیانوس در خصوص نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا و جنگ در شرق آسیا برسر مراکز قطب‌های پیشرفته، درحالی که اروپای پیر به نظرمی‌رسد از روند اثرگذاری و تأثیر خارج شده باشد.

نشست گروه بیست شعار« غنیمت شمردن فرصت‌های قرن بیست و یکم برای همه» را سرمی‌دهد. به همین دلیل جهان به اراده‌ای یگانه برای عبور از گردنه‌های پرخطر نیاز دارد تا ازآنها بگذرد. دراین جا آدمی به یاد می‌آورد وقتی که سعودی ریاست گروه را در روز اول دسامبر 2019 به دست گرفت، ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ابراز داشت، پادشاهی برای تقویت وفاق و همصدایی جهانی تلاش خواهد کرد و با شرکای خود در گروه برای مواجهه با همه چالش‌هایی که در برابر بشریت قرار دارند، فعالیت خواهد کرد و اصول امنیت و ثبات را در سراسر گیتی عمق خواهیم بخشید.

طی سال گذشته پادشاهی با مجموعه کشورهای عضو گروه بیست از طریق تخصیص 21میلیارد دلار برای مبارزه با ویروس از جمله تولید و توزیع آن و تزریق 11 تریلیون دلار برای محافظت از اقتصاد جهانی که از پیامدهای ویروس رنج می‌برد، به شکل فعالی برای نجات بشریت از مصیبت هولناک مشارکت کرد.

گواه این مسئله اینکه علیرغم  درد زمان کنونی و چالش‌های بزرگ آن، اراده پادشاهی و رهبری حکیمانه آن زمان کنونی را تبدیل به فرصتی بی سابقه برای نمایش ریاض در صحنه جهانی آنگونه که در حال حاضر متناسب با آن است کرد. و این درکنار ارائه چشم انداز بلندپروازانه‌اش در صحنه جهانی است آنگونه که می‌تواند باشد.

می‌توان یقین داشت در حال حاضر نشست گروه بیست بهترین ابزار برای تقویت تلاش‌های جهانی از سوی رهبران جهان و گروه‌های ارتباطات و سازمان‌های بین‌المللی برای بررسی برجسته‌ترین چالش‌های جهانی محسوب می‌شود و پرسش این است: آن چالش‌ها چه می‌شوند؟

محورهای نشست از طریق سه محور اساسی به این علامت استفهام پاسخ می‌دهند که آنها را در حد ظرفیت نوشتار چنین بررسی می‌کنیم:

اول: توانمند ساختن انسان، به خصوص زنان و جوانان برای داشتن زندگی کریمانه و کار و شکوفایی. و این بعد جوهری بشری در برنامه‌های نشست است آن هم از راه مهیا ساختن شرایطی که راه را در چارچوب‌های حقوقی و قانونی و در سایه تسهیلات اقتصادی و حیاتی برای همه بازمی‌گذارند.

دوم: محافظت از سیاره زمین. اینجا باید این روند اکولوژیک را درنظر داشت که به دنبال تغییراتی که بر سطح کره زمین روی می‌دهند و اثری منفی و خطرناک بر فرصت‌‌های زندگی، رشد و شکوفایی، کشت زرع و انسان و حیوان مایه نگرانی همه شده است. فعالیت‌های نشست به گونه‌ای با آنچه که مربوط به امنیت غذایی و آبی و انرژی می‌شود بستگی دارد.

سوم: افق‌های دیدگاهی جدید به معنای ایجاد افق‌های جدید از راه درپیش گرفتن استراتژی‌های جسورانه و بلند مدت برای مشارکت و همگانی کردن منافع ابداع و پیشرفت تکنولوژیک؛ یعنی تلاش در خارج از راه‌های رفته و مرسوم و جست‌وجوی راه‌های مبتکرانه که دروازه فرصت‌ها را به حق به روی همه بگشاید.

مشخصاً این نشست دنبال چیست؟

کوتاه سخن، بازگرداندن اطمینان به انسانیت نگران و لرزان، همانی که احساس می‌کند در مواجهه با خطر رسیده که خود را از جهتی در کووید-19 و از جهتی دیگر در چالش‌های دورانی دیگر نمایان می‌سازند تنهاست. آن هم از طریق اقداماتی که امید را به واقعیت مبدل سازند بی آنکه در حد شعارهای پرطنین و آهنگین متوقف بشوند و بی آنکه کاری خلاقانه در کاستن از قرض‌ها و تصویب تدابیر جسورانه‌تر برای دادن امکان به کشورهای پیشرفته برای مواجهه مؤثر با بحران ببخشند و مانع از رکود جهانی که به کساد جهانی تبدیل می‌شود.

پادشاهی خیلی سریع و هوشیارانه دریافت که جهان به رهبری بی سابقه‌ای نیاز دارد که تلاش‌هایش را برای واکنش نشان دادن به بحران و بهبود یافتن به شکلی بهتر یک‌دست باشد و مصیبت بزرگ چیزی جز زنگ خطری برای همه سران نیست و رهبری خردمندانه سعودی دریافت که اختلافات جهانی به معنای در معرض خطر قراردادن همه است. ریاض در طول سال گذشته برای تقویت و تأکید بر روح جهانی گروه و خانواده واحد بشری فعالیت کرد به خصوص که نمی‌توان به طور فردی با نگرانی‌های بزرگ جهانی مقابله کرد بلکه به گروه‌ها و سازمان‌هایی برای مدیریت چالش‌های بهداشتی و اقتصادی نیاز دارد. جهان بسیار به هم پیوسته است و به همین دلیل نیاز به کار همگانی دارد با احترام به دیدگاه و شرایط و سنت‌های متفاوت.

نشست گروه بیست در ریاض شاید آخرین رمق نور و امید در برابر جهانی شدن باشد تا اهمیت، اثرگذاری و خدمتش به بشریت را اثبات کند. شاید هم مسئله واکسن ویژه کرونا آزمونی خواهد بود برای جهانی شدن حقیقی از طریق تهیه سریع و با حجم بالا و توزیع آن درسراسر کره زمین با قیمتی که با هزینه‌های تولید آن برابر باشد و نه بیشتر و کمک به کشورها و ملت‌های فقیر در دسترسی به آن و اینکه آن را فرصتی برای سود و انباشت ثروت درنظر نگرفت بلکه برای گشودن پنجره‌ای به دیگری که انسانی زخمی است با هدف بازگرداندن روح از دست رفته انسانی در راه‌های سرمایه‌داری وحشی.

سعودی امروز برای عبور دادن بشریت از بالای دیوار ترس و درد از طریق نشست گروه بیست دعوت شده است.