«گروه بیست» در نشست استثنایی ریاض

«گروه بیست» در نشست استثنایی ریاض

شنبه, 21 نوامبر, 2020 - 14:15
حنا صالح
نویسنده لبنانی 

امروز نشست گروه بیست در ریاض به ریاست پادشاه سعوی ملک سلمان بن عبدالعزیز آغاز می‌شود و همه جامعه بشری در برابر دوراهی خطر و چالش‌هایی که در هیچ دوره‌ای نشناخته بود قرارگرفته است. دوراهی مسئولیت محافظت از جان‌ها و بازگرداندن رشد از طریق تعامل با مصیبت بزرگی که جهان را تکان داد و پیامدهایش همچنان درپی هم می‌آیند، وضعیتی که گروه بیست را در برابر تلاش دست‌جمعی و مسئولیت قرار می‌دهد تا چارچوبی جدی در سطح بین‌المللی ابداع کند که یک استراتژی برای رسیدگی به بحران‌های طوفنده اقتصادی و چگونگی عبور از آنها و تعامل با نشانه‌های ناتوانی که چهره نشان داده با هدف راه اندازی بنیادهای محافظت از زندگی بر سیاره زمین ترسیم کند.


به همین دلیل ملت‌های جهان چشم امید به این گردهمایی مهم برای همکاری بین‌المللی بسته‌اند که برجسته‌ترین کشورهای مؤثر دراقتصاد جهانی را گردآورده که بیش از 85درصد تولید جهانی و بیش از 80درصد از تجارت جهان و دو سوم جمعیت آن را درخود دارند. همه این کشورها از شیوع کرونا به شدت آسیب دیدند، دوره رکود اقتصادی در آن کشورها فراگیر شد که از سوی هیچ نهاد بین‌المللی تصور آن نمی‌رفت. همین رکود عامل تغییر بسیاری از انواع اقتصاد معیشتی در نتیجه نبود رشد یا کاهش شدید آن، با پیش‌بینی کاهش تولید جهانی به میزان 5درصد در سال 2020 شد. ترجمه این وضعیت گسترش بیکاری، کاهش درآمد، چندبرابر شدن بارکشورهای جهان به خصوص بر مجموعه کشورهای جنوب یعنی کشورهای فقیر همچنین به طور مشخص کشورهای دارای بی ثباتی سیاسی و امنیتی مانند خاورمیانه.


براساس آنچه گفته شد، نشست گروه بیست با چالش مشارکت با کشورهای جنوب روبه روست، در مقابل بارهایی است که بر دوش این کشورهای فقیر قرارگرفته که از امکانات مورد قبول محروم‌اند که بدون آنها نمی‌توانند با ویروس ویرانگر و تبعات آن مقابله کنند. روشن است که حوادث ماه‌های گذشته ازجهت شیوع مصیبت، نشان دادند که اغلب این کشورها توان کنارآمدن با فشارهای هولناک را ندارند با توجه به شکننده بودن نظام‌های سلامتی که دارند و ناتوانی آنها در تأمین نیازهای اساسی برای شهروندان‌شان که بی‌توجهی عام آنها را تحمیل می‌کند. و این تهیه برنامه فوری و سریع بین‌المللی برای مهیا ساختن حمایت را ضروری می‌سازد و آنها را در آینده از تهیه واکسن استثنا نکنند.


اینجا نباید فراموش کنیم با برگزاری نشست گروه بیست یک سال از ظهور ویروس در چین و بیش از ده ماه از شیوع آن درجهان  می‌گذرد. باید اشاره کرد، ویروس بیش از 55 میلیون مورد ابتلا درسراسر جهان داشته و در دور دوم  شیوع ابتلاها به شکلی فزاینده سرعت گرفته‌اند و بیش از یک میلیون و 300هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند و گروه بیست با تزریق21 میلیارد دلار برای مقابله با ویروس مشارکت کرد از جمله برای تولید واکسن که مهیا شدن و استفاده از آن راه را برای آغاز دوباره رشد اقتصادی باز می‌کند. به همین دلیل شاید نقطه مهم برنامه کار گروه بیست بهبود یافتن اقتصاد پس از مصیبت بزرگ باشد.


پیشتر گفتم که مصیبت بزرگ موجب تغییر بسیاری از روش‌های اقتصادی معروف و به تبع آن سبک‌های زندگی شد و این مسئله سراسر جهان را فراگرفت. مصیبت بزرگ بی سابقه به طبقه متوسط در شمال و جنوب جهان آسیب زد و اینها برجسته‌ترین گروه‌های تولید و مصرف و فعال سازی چرخ اقتصادی‌ و تضمین ثبات‌اند. آنچه قابل توجه است اینکه بخش‌های کامل اقتصادی به این طبقه ارتباط دارند به خصوص اینکه به طرح‌هایی برای نجات نیازدارند. طرح‌های تولیدی کوچک و متوسط بی شماری تعطیل شدند و در کنار آنها بخش‌های بسیار مؤثری نیازمند حمایت‌اند که در رأس آنها برای نمونه بخش سیاحت جهانی و به دنبال آن رفاهی و پس ازآن از جهت اهمیت بخش املاک. بی شک تصمیم‌هایی که نشست به آنها دست می‌یابد به این جنبه اهمیت لازم را خواهد داد. درست است که وضعیت کنونی و به دلیل شدت یافتن موج دوم مصیبت بزرگ نشست را ناچار ساخت که به شکل مجازی و از طریق ویدیو کنفرانس برگزاربشود که این خود مانع از برگزاری دیدارهای دوجانبه می‌شود تا به طور مستقیم بسیاری از معضلات بررسی بشوند. اما تلاش مستمری که سعودی شاهد آن بود و مسابقه‌ای که با زمان برای آمادسازی برگزاری نشست جهانی صورت گرفت، بنیادهای محکم برنامه آغاز مجدد مرحله بهبود را در همه سطوح با تکیه بر اراده یکپارچه جهانی آماده می‌سازد و این مسئله برجایگاهی که امروز سعودی به آن می‌رسد مهر تأیید می‌زند.


نشست گروه بزرگ اقتصادی برای اولین بار در یک منطقه عربی و به ریاست سعودی برگزار می‌شود؛ همزمان با بالا رفتن توان رهبری پادشاهی بر ایجاد چرخه روابط محکم با همه کشورهای اثرگذار جهان. و امروز در نشست گروه بیست توانمندی دو جهان عربی و اسلامی را به نمایش می‌گذارد و خود طرف مورد اعتماد و توانا برای انتقال مسائل و نقطه نظرات و توجه این کشورهاست.


دیدگاه‌های دیگر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای