اميل امين
نویسنده مصری
TT

سعودی و سرمایه‌گذاری؛ میراثی از شکوفایی

همچون دانه مرواریدی جدید در گردنبند اهداف چشم انداز 2030 پادشاهی عربی سعودی می‌نشیند که ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان برآن نظارت می‌کند؛ روز دوشنبه پیش خبر از استراتژی ملی سرمایه‌گذاری منتشر شد که با برنامه چشم‌انداز که طی اندک سال‌های پیش خبرش منتشر شد، تکمیل می‌شود.
این استراتژی همچون نقشه راه برای سرمایه‌گذاری‌های خلاقانه درپادشاهی به نظرمی‌رسد و ازنظر جهانی در زمانی از راه می‌رسد که همه در آن از بی‌ثباتی‌ها و برهم خوردن بازارهای مالی و سرمایه درمیان بحران سقف وام‌های امریکایی و مشکل انرژی اروپایی می‌هراسند و این جدای از ترس از سقوط چین در دام بحران املاک است.
رونمایی اخیر سعودی ویژه چشم‌انداز پیشگام در زمینه هزینه با هدف جلب سرمایه‌ها، شرط‌بندی خوبی براسب ملی است که می‌تواند سنگ را با هدف خدمت به بشر به حرف وادارد و طبیعت را مجبور کند مکان پنهانی گنجینه‌های نهفته در دل صحرا را نشان دهد و خورشید، جایی که انرژی پاک وجود دارد را دربند کند و همه راه‌ها و رفتن‌ها به سمت آینده‌ای متفاوت را ترسیم می‌کند که در همه حال و پیش از همه به مردم پادشاهی خدمت می‌کند و راه خود را برای حمایت از حضور اقتصادی و سرمایه‌گذاری عربی در سطح جهان ادامه می‌دهد.
روز اعلام خطوط و نشانه‌های استراتژی، ولیعهد برای چندمین بار تأکید کرد که جز دست‌هایی که بتوانند تکه‌های آتش را بگیرند کم ندارد تا باز پیش چشم جهان ظاهر شود و با قدرت و حضور حقیقی بر سطح حوادث بیاید.
حقایقی که شاهزاده محمد پیش چشم خود سعودی‌ها قرارداد تا با او قدم در راه میراث شکوفایی به نسل‌های آینده بگذارند، به ما خبرمی‌دهد، پادشاهی قدرت‌های سرمایه‌گذاری سنگینی دارد که می‌تواند با قدرت به گردش چرخ اقتصاد کشور و بهبود زندگی مردم کمک کند.
چشم‌انداز2030 از طریق مراحل مختلف خود بر آغاز راه هزار مایلی به سمت پادشاهی متفاوت در سطح مدرن شدن تأکید می‌کند. و برای آنکه از رشته‌های اصالت محافظت و با راه خطوط پیشرفت حرکت کند، شبانه روز تلاش می‌کند تا از توان‌های نهفته‌ای که خدواند به آنها بخشیده بهره‌برداری کنند؛ از جایگاه استراتژیک ویژه گرفته تا قدرت سرمایه‌گذاری پیشگام، عمق محبوب و مورد علاقه عربی و اسلامی.
شاید بی هیچ تردیدی بتوان با قاطعیت گفت، طرح سرمایه‌گذاری جدید وضعیت پادشاهی بر روی نقشه ژئوپلتیکی جهان که با سرعت بسیار درحال تغییر است را برجسته می‌سازد. همچنین نقطه تأکیدی است بر موقعیت جغرافیایی که مهیا می‌سازد تا مرکز فعالیت‌های پشتیبانی بین افریقا، آسیا و اروپا بشود که منجر به تحول در نقش مالی و اقتصادی سعودی در نیمه شرقی کره زمین می‌شود.
سخن گفتن درباره طرح و بررسی جزئیات آن و صحبت کردن درباره مزایای نهفته در لایه‌هایش، فضایی بسیار بیشتر از مساحت نوشتن می‌طلبد، اما به اختصار مفید می‌توان گفت، پشت تزریق تریلیون‌ها دلار در سرمایه‌گذاری‌های پادشاهی در دهه اخیر اهداف اصلی نهفته است.
طرحی که نگاهی به آن می‌اندازیم، پادشاهی را به نیروی محرک اقتصاد جهان مبدل می‌سازد و رشد اقتصادی را یک‌باره به افق‌های وسیع در سطح ملی و منطقه‌ای می‌رساند.
در قلب رویکرد سرمایه‌گذاری جدید سعودی به نظرمی‌رسد یکی از مهمترین اهداف آمادگی برای مرحله پس از نفت باشد، یعنی کار براساس چشم‌انداز کاملاً آگاهانه است و نه واکنش‌های لحظه‌ای فوری. به طوری که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده یک جهش در اقتصاد غیرنفتی سعودی صورت می‌گیرد.
دراینجا گفتنی است، گام‌هایی که پادشاهی از زمان آغاز چشم‌انداز 2030برداشت، سعودی را قادر ساخت با تنوع بخشیدن به درآمدها و کاستن از اتکا به نفت جهشی در تقویت اقتصاد خود محقق سازد، مسئله‌ای که نتایج آن در بودجه‌های عمومی سابق پیدا شد و رشد این بخش غیر نفتی در سه ماهه اول سال‌جاری با وجود آنکه جهان گرفتار تبعات مصیبت بزرگ ویروس لجام گسیخته کووید-19و پیامدهای آن بر اقتصادهای جهان بود، به 2.9درصد رسید. 

استراتژی، پادشاهی را به جایگاهی و موقعیتی می‌رساند که درسطح جهانی نامزد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر و تأسیس مناطق اقتصادی ویژه با هدف جذب شرکت‌های چند ملیتی بیشتر بکند به خصوص در پرتو توان‌هایی که پادشاهی در روابط اقتصادی از یک جهت با جهان عرب و از جهتی دیگر اکثر کشورهای شرق آسیا دارد.
احتمال داده می‌شود اولین نمودهای اخبار استراتژی لزوماً به شکلی آرام بخش بر بازار کار سعودی خواهد بود تا در برابر میلیون‌ها نفر از جوانان پادشاهی قدرت‌های از روشنایی و دروازه‌هایی از امید بگشاید که به سرمایه‌ انسانی سعودی ارزشی مضاعف می‌بخشد.
استراتژی، ریاض را مقصد دائمی سرمایه‌گذاری و هدف مشخص شرکت‌های بزرگ می‌سازد. وزیر اقتصاد سعودی خالد الفالح خبر از ابتکارعمل‌های اضافی در زمینه تأسیس مناطق ویژه اقتصادی با سازمان‌دهی رقابتی و مشوق‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارای اولویت می‌دهد که راهی گسترده به روی بخش خصوصی و نقش آن در تقویت شکل‌گیری سرمایه ملی می‌گشاید تا جایی که به بخشی تولیدکننده و شکوفا بدل شود که بر پای خود می‌ایستد و نه برهزینه‌های دولتی یا پرتوهایی که ممکن است افت وخیز قیمت‌های نفت ایجاد می‌کنند.
ارکستر سرمایه‌گذاری ملی با اصلاحات و پیشرفته‌سازی سازمان‌های قانون‌گذاری و مدرن سازی برای جذب سرمایه‌گذاری همراه است و این به معنای طرح همه جانبه و کامل برای به ارث بردن آینده‌ای شکوفاست.