ممدوح المهینی
مدیر کل کانال های العربیه و الحدث
TT

خبری خوش در سعودی

خبر دادن تابعیت سعودی یکی از مهم‌ترین اخباری است که اخیراً خواندیم. می‌توان اهمیت این تصمیم را در سه دلیل خلاصه کرد...
اول: این تصمیم موجب جذب افراد شایسته می‌شود و این اثری مثبت برجامعه و آینده‌اش می‌گذارد. جذب مغزهای درخشان از جمله عوامل سهیم در موفقیت کشورهای بزرگ بود؛ به یاد بیاوریم چگونه ایالات متحده از دادن تابعیت به شخصیت‌های بزرگ و برجسته در تقویت جایگاه جهانی خود بهره برد.
نمونه‌ها بسیارند، 8درصد پزشکان امریکا تباری هندی دارند و پنج شرکت فناآوری اطلاعات « دره سیلیکون » نیز توسط افرادی هندی تبار تأسیس شده‌اند. مهاجران امریکا سالانه در حدود یک‌چهارم شرکت‌ها را تأسیس می‌کنند و یک‌سوم امریکایی‌های برنده جوایز نوبل خاستگاه‌شان خانواده‌ای مهاجر است که بعداً تابعیت را به دست آورده‌اند. عرب‌های مهاجر و نقش‌شان در آنجا را فراموش نکنیم و به یاد داشته باشیم که استیو جابز پسر یک مهاجر سوری بود.
دوم: این تصمیم بر تنوع فرهنگی و اجتماعی کشور می‌افزاید و این وجه امتیاز جوامع موفق است که طیف‌های مختلفی از مشرب‌ها و رویکردها را می‌پذیرند؛ همه آنها را هویت ملی جمع می‌کند، اما تنوع‌شان بر غنای جامعه در سطوح متعدد می‌افزاید. فراموش نکنیم ما در جهانی باز و به هم پیوسته قرارداریم که همه بخش‌های آن با هم مرتبطند و این مؤید به کارگیری اندیشه‌ای وابسته به این جهان است که درآن زندگی می‌کنیم به جای آنکه در گذشته پراکنده و دور از هم زندگی کنیم.
سوم: این تصمیم از شدت تبلیغات جریان‌های متعصب خواهان بسته بودن کامل یا نژادپرستی خطرناک که منطقه را درهم می‌کوبد می‌کاهد. دعوت به بسته بودن، جامعه را از تعامل با دیگر جوامع دور می‌سازد و آن را از برنامه ضروری وارد ساختن عناصر اثرگذار در بافت خود محروم می‌کند، مسئله‌ای که به سرزندگی‌اش می‌افزاید. تبلیغات نژادپرستی بر نفرت محض قراردارند و مردم را براساس مسائل اتفاقی طبقه‌بندی می‌کنند( درفلان مکان متولد شدند و هویتی مشخص دارند) و حالتی از پارانویا و جنون فشار در جامعه ایجاد می‌کند. حالت نفرت از بیگانگان یک بیماری است و افرادی به وجود می‌آورد که برای شوراندن، تحریک و تکه‌تکه کردن جوامع تلاش می‌کنند، اگر مانع‌شان نشوند. تصمیم در دل خود پیام اخلاقی و انسانی روشنی دارد، انسان به ارزش‌هایش انسان است و نه به ظاهر و نژاد.
این تصمیم تنها برای سعودی اهمیت ندارد بلکه از آن فراتر می‌رود و پیام اخلاقی درستی را به خارج از خود، برای دولت‌ها و ملت‌ها می‌فرستد، پیام پذیرش و گشایش و ارتباط در منطقه عربی تکه‌تکه شده و آکنده از تبلیغات تحریک‌آمیز و اختلافات.
غنی‌ساختن جامعه با افراد شایسته و وارد ساختن عنصر تنوع بشری و لگام زدن بر سرکشی نژادپرستی بدون شک از نشانه‌های جوامع قوی، سالم، روادار و رو به آینده است برعکس جوامع نگران پر از تبلیغات و دعوت‌ به انتقام و نفرت و انزوایی که در نهایت تنها کسانی را که به آن ایمان دارند نابود می‌سازد.